Jenny Jägerhorn, Kommuntorget

Jenny Jägerhorn, Kommuntorget

Journalist och redaktionssekreterare på Kommuntorget. Mejl: jenny.jagerhorn@kommunforbundet.fi Tfn: +358 50 406 9858, +358 50 351 356