Nu blir frågan om föräldrapenningen och mötesarvoden föremål för debatt i riksdagen. Mikaela Nylander ställer i dag regeringen mot väggen i ett skriftligt spörsmål om förtroendearvodets inverkan på föräldrapenningen.

Kommuntorget skrev nyligen nyheten om att föräldralediga som deltar i förtroendeuppdrag kan gå ekonomiskt på förlust. Det här eftersom FPA betraktar mötesarvoden som lön och sänker föräldrapenningen till minimi. Papporna blir helt utan faderskapspenning eftersom FPA inte betalar ut faderskapspenning till minimibelopp.

SFP:s Kristina Juth som sitter i stadsstyrelsens it-sektion i Helsingfors hör till dem som fått se sin föräldrapenning stympas till minimi på grund av mötesarvodena.

– Så här kan det inte vara.  Det hör till samhällets grundstenar att kunna delta på lika villkor, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander (SFP) som idag fredag lämnade in ett skriftligt spörsmål till regeringen om hur den tänkt rätta till missförhållandet.

I och med FPA:s praxis är det speciellt kvinnor, som har förtroendeuppdrag under föräldraledigheten, som inte kan delta i politiken på samma villkor som andra. Kommunallagen uppmuntrar till förtroendeuppdrag i alla livsskeden, detta förfarande minskar på möjligheterna för människor i olika livsskeden att delta i kommunalpolitiken. För att åtgärda denna diskrepans krävs en lagändring som utesluter förtroendeuppdragets inverkan på föräldradagpenningen. Mötesarvode borde inte betraktas som förvärvsarbete, konstaterar Nylander i sitt spörsmål och ställer den ansvariga ministern följande fråga:

Vilka åtgärder tänker regeringen vidta för att arvode från förtroendeuppdrag i framtiden inte ska påverka föräldrapenningarna och på så vis uppmuntra människor i olika livssituation att inneha förtroendeuppdrag?

–  Nu får vi se hur regeringen reagerar, säger Nylander.

Läs också: Förtroendearvode stympar föräldrapenning − mammaledig betalar dyrt för politiken

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *