Minister Juha Rehula säger sig förstå att man i huvudstadsregionen är besviken på att särlösningen fick ett nej. Förslaget var för bristfälligt, lyder motiveringen. Rehula tror inte att Nyland med sina 1,6 miljoner invånare blir ett för stort vårdområde.

Besvikelsen bland beslutsfattarna metropolområdet var stor efter att regeringen i lördags dumpade förslaget om en särlösning för vården i huvudstadsregionen.

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula (C) som talade under landskapsrundan i Nyland idag säger till Yle att han också är besviken.

– I månader har man försökt hitta en lösning som skulle gå att sammanföra med de nationella målen. Jag är besviken. Men åtminstone har man försökt.

Rehula ser många orsaker till varför metropolförslaget inte går att genomföra: såväl finansieringsmodellen som integrations- och demokratifrågorna är motstridiga i förhållande till den nationella social- och hälsovårdsreformen.

Regeringen bedömer att det inte finns lagliga förutsättningar för modellen.

– Enligt grundlagsbedömningen visade sig förslaget vara sådant att det inte finns förutsättningar för att fortsätta jobba på modellen.

”Stort vårdområde inget problem”

Enligt Yle ser inte Rehula något problem med att Nyland bildar ett jättevårdområde med 1,6 miljoner invånare. En fungerande organisation beror inte på storleken, menar Rehula. Han påminner också om att det finns regionala särdrag på olika håll i Finland.

Kia Leidenius, sakkunnig vid Kommunförbundet tycker att Rehula lämnar många frågor obesvarade.

Kia Leidenius
Kia Leidenius

– Rehula säger att det finns regionala skillnader i landet och att man ska försöka beakta dem. Hur går detta ihop med den starka statliga styrningen som planeras?

Leidenius anser att Rehula borde förklara tydligare vilken grundlagsproblematiken är och vad finansierings-, integrations- och demokratiproblemen innebär.

– Då kunde städerna i metropolen jobba vidare på förslaget. Med tanke på hela Nyland är det ändå bra att regeringen tagit ett beslut i frågan så att landskapet kan gå vidare i sitt arbete.

I huvudstadsregionen har man tidigare varit rädd för att bli kassako för resten av landskapen. Rehula har märkt att den diskussionen avtagit eftersom finansieringsmodellen är sådan att oron är onödig.

– Kommunerna och städerna deltar inte i fortsättningen i finansieringen av vården, säger Rehula till Kuntalehti.

Tuomas Pöysti, projektledare för vårdreformen, påminner enligt Kuntalehti att landskapet Nyland under de första åren reellt sett får lite mindre i den nya finansieringsmodellen än vad de nyländska kommunerna tidigare fick. Enligt Pöysti förbättras ändå situationen för Helsingfors, Vanda och Esbo.

Enligt Kuntalehti medger Pöysti ändå att Nyland betalar skatteutjämning till resten av landet och huvudstadsregionen till övriga Nyland. Enligt honom till och med minskar den något i frågan om vårdutgifter. Finansieringsmodellen kommer från och med 2024 och 2025 att gynna Nyland, menar Pöysti.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *