Jämställdhetsarbetet har gått för långsamt. De andra partierna har
målsättningar medan vi agerar. Feministiska partiet arbetar för precis
alla, alla är jämställda, säger Katriina Rosavaara, en av partiets tre
jämbördiga ordförande.

För ett år sedan sade feministikonen Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt initiativ i Sverige i en intervju för Kommuntorget att Finland behöver ett feministiskt parti till kommunalvalet.

Och simsalabim! Nu har ett sådant grundats. Enligt Schyman räcker det med två veckor
för att grunda ett parti, men idén har det facto bubblat under ytan här i Finland redan i ett par år. Partiprogrammet skrevs i juni, och hittills har föreningen samlat ungefär 3 600 namn av de 5 000 som krävs för att kunna registrera ett parti.

Ingen egenskap får utgöra en begränsning för den man vill vara.

− Vi har jobbat stenhårt. Det finns helt tydligt ett brett intresse och ett behov för ett feministiskt parti. Det kommer post från hela landet, säger Katriina Rosavaara.

Men varför är tiden inne just nu? De konservativa vindarna blåser allt snålare, flyktingkrisen delar folket, rasismen gror och åtstramningspolitiken drabbar i
synnerhet kvinnor och dem som är i en svagare position.

− Diskussionsklimatet har förändrats överraskande snabbt och de sociala medierna har förstärkt fenomenet. Det finns ändå en stor grupp som inte gillar den politik regeringen för.

Man struntar i att följa internationella människorättsavtal. Feministiska partiet vill återföra jämställdheten i vardagen på ett nytt sätt.

– Jämställdhetsfrågorna har rymt från vardagsdiskussionen till festtalen som tomt prat. Vi
har inte råd att backa och måste värna om det som på riktigt är vår gemensamma värdegrund.

Människorättsfrågor kräver ett aktivt arbete. Feministiska partiet vill framför allt lyfta fram mänsklig trygghet, antidiskriminering och mänskliga rättigheter.

Många andra partier säger sig jobba för jämställdhet. Varför behövs ett uttalat feministiskt parti?

− Det stämmer och vi uppskattar det arbete som gjorts. Problemet är bara att det sker så
fruktansvärt långsamt. Medan de andra har målsättningar skrider vi till handling. Vi måste sätta fart på.

Gudrun Schyman har sagt att hon är redo att hjälpa dem som vill grunda ett feministiskt parti och visst har systerpartiet i Finland fått draghjälp av henne.

− Henne kan man alltid ty sig till om tron skulle svikta. Vi kommer säkert att samarbeta och till exempel ordna gemensamma utbildningar.

Sverige är ljusår före oss när det kommer till jämställdhetsarbete och mycket kan man ta efter, men det finns också stora skillnader mellan samhällena.

− Feministiskt initiativ är som en storasyster, men vi är ett eget självständigt parti. Vi har inte ännu publicerat vårt partiprogram men har studerat Fi:s program noga.

I Sverige är Gudrun Schyman en röstmagnet i sig och en stor orsak till partiets framgångar. Behöver ni en stark frontfigur?

− Förhoppningsvis är vi lika kända när vi jobbat i 10 år. Det är bra att vi är tre ordförande, arbetet framskrider snabbare då vi har kontakter åt så många olika håll.

Bara bra med tre ordförande

Att partiet har tre jämbördiga ordförande, förutom Rosavaara också Katju Aro, Warda Ahmed Haji Omar beror på att partiet vill ha äkta mångfald. Alla tre har organisationsbakgrund.

− Vi är mer experter än politiker, men har ändå via vårt organisationsarbete kännedom om de politiska frågorna.

I praktiken tävlar Feministiskt parti om Vänsterns och De Grönas röster, men själva tror de sig samtidigt kunna förbättra diskussionen på det politiska fältet.

− För oss är en placering på vänster-högeraxeln inte relevant. I vår ekonomiska politik ligger vi säkert mer åt vänsterhållet men för oss är det mer intressant att lyfta fram förhållandet till nationalism. Folk har rätt att röra på sig och känna sig trygga.

Regeringen borde ha en nolltolerans mot extrema grupper. Feminism har ibland felaktigt tolkats som en kvinnosaksfråga, men handlar idag mer om att jobba för jämställdhet.

− Det finns också de som inte passar in i den traditionella uppdelningen man och kvinna. Feministiska partiet är för precis alla, och alla som ansluter sig till partiet kommer att få jobba med konkreta frågor. Ingen egenskap får utgöra en begränsning för den man vill vara, säger Rosavaara.

− Vi har en chans att locka nya väljare, dem som hittills känt att de inte hittat något parti.

Hur kan man konkret påverka jämställdheten i kommunerna?

− Genom att konkret föra en feministisk politik och nå över rösttröskeln. Den verkliga prövningen kommer sen när vi väljs in.

Av kommunernas fullmäktigeledamöter är 36 procent kvinnor, och av ordförandena i kommunfullmäktige och kommunstyrelser är mindre än 30 procent kvinnor.

Hur ska man få bukt med den ojämlika könsfördelningen bland de kommunala beslutsfattarna?

– Det handlar om kandidatframställningen, alla partier har inte en 50-50-fördelning. Alla
vill inte heller definiera sitt kön och det bör också beaktas. Kandidatlistan måste visa mångfald, också med representanter av olika etnicitet. De traditionella partiernas
listor är väldigt homogena. Systemet trampar ännu i barnaskorna i den här frågan.

Varför är du personligen med?

– Min period som vice ordförande på Seta tog slut och jag började jobba för Feministiska partiet i april. Jag har små barn och vill bygga upp ett bättre samhälle för dem att växa upp i. Vi måste få det politiska beslutsfattandet att återspegla verkligheten, inte låta den vita hegemonin råda.

Feministiska partiet i Finland

2016-10-feministiskt-parti-logo

  • Grundat 2016
  • Har cirka 3 600 undertecknade anhängarkort av allt från 16- till 90-åringar i hela landet.
  • Mål: att ställa upp kandidater i kommunalvalet 2017 samt riksdags- och EU-valen 2019.
  • Samarbetar med Feministiskt initiativ i Sverige som grundades 2005.
  • Feministiskt initiativ har fått systerpartier i Europa i bland annat Norge, Spanien, Tyskland, Polen och England.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *