Vill du annonsera?

Prenumerera på Kommuntorgets papperstidning eller gör en adressändring.

Kommuntorget
Andra linjen 14
00530 Helsingfors

E-post till redaktionen
kommuntorget@kommuntorget.fi

Ansvarig utgivare och chefredaktör
Jarkko Ambrusin, ansvarig utgivare, KL-Kustannus. fornamn.efternamn@kuntalehti.fi
Tommy Pohjola, chefredaktör, tfn 050 300 3510, fornamn.efternamn@kommuntorget.fi

Kommunförbundets svenska team, fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi
Margareta Björklund, informatör tfn  09 771 2060
Mattias Lindroth, sakkunnig, tfn 050 337 6351