Kontakta redaktionen

  23.11.2015

  Vill du annonsera?

  Prenumerera på Kommuntorgets papperstidning eller gör en adressändring.

  Kommuntorget / Finlands kommuntidning
  Andra linjen 14
  00530 Helsingfors

  E-post till redaktionen
  kommuntorget@kommunforbundet.fi

  Ansvarig utgivare och chefredaktör
  Ida Sulin

  Dan Lolax, redaktionschef, tfn 050 589 2592
  Margareta Björklund, informatör tfn  09 771 2060
  Mattias Lindroth, sakkunnig, tfn 050 337 6351

  E-post till personer
  fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi