Kontakta redaktionen

  23.11.2015

  # vill du annonsera?

  # prenumerera på Kommuntorgets papperstidning eller gör en adressändring

  Kommuntorget / Finlands kommuntidning
  Andra linjen 14
  00530 Helsingfors

  E-post till redaktionen
  kommuntorget(at)kommunforbundet.fi

  Ansvarig utgivare och chefredaktör
  Ida Sulin

  Dan Lolax, redaktionschef, tfn 050 589 2592
  Margareta Björklund, informatör tfn  09 771 2060
  Mattias Lindroth, sakkunnig, tfn 050 337 6351

  E-post till personer
  fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi