Prenumerera!

Kommuntorget riktar sig till städers och kommuners beslutsfattare – på svenska

Beställ Kommuntorget – magasinet utkommer med 4 nummer i året

  • till alla betjäningspunkter i din kommun: byråer, hälsocentraler och sjukhus
  • till biblioteket
  • till skolor, arbetarinstitut och folkhögskolor
  • som gåva till en vänkommun i Norden
2017-01-euro-signÅrsprenumeration 49 euro
+ inkl. moms 10% (gäller inte Åland).
Kommuner får, enligt ett förhandsbesked från skatteförvaltningen, återbäring på moms även för prenumerationer till förtroendevaldas hemadresser.

För dig som studerar på heltid erbjuder vi en årsprenumeration till ett rabatterat pris på 20  euro + moms (förutsätter giltigt studieintyg).

Är du förvaltningsstuderande eller ekonomistuderande vid en högskola eller universitet har vi ett särskilt erbjudande! Du får Kommuntorget gratis tack vare ett samarbete med Kommunfinans.

Ny prenumerant? Gör en ny prenumerationsbeställning här
Studerande? Beställ en studerandeprenumeration här!
Fel adress? Uppdatera dina adressuppgifter i vårt register.