Åtminstone sex kommundirektörer ställer upp som kandidat i landskapsvalet, medan 40 överväger en kandidatur. Det visar Kommuntorgets och Kuntalehtis gemensamma enkät till kommundirektörerna i hela landet.

Kommuntorget frågade nyligen kommundirektörerna i de tvåspråkiga kommunerna om de tänker ställa upp i de kommande landskapsvalet och hur de förhåller sig till frågan. Nu har Kommuntorget och Kuntalehti gått vidare och har utökat enkäten till 297 kommun- och stadsdirektörer i alla kommuner utom Åland.  60 procent av dem besvarade enkäten.

Ställer du upp som kandidat i landskapsvalet?
189 av 297 kommundirektörer besvarade enkäten

2016-10-kommuntorget-kommundirektorer-figur-1

I de öppna enkätsvaren framgår att kommundirektörerna ser på frågan ur lite olika perspektiv. Bland de kommundirektörer som svarar att de kandiderar i landskapsvalet eller överväger att göra det anges  intressebevakning, den sakkunnighet som kommundirektören besitter och möjligheten att få den egna kommunens röst hörd i landskapet som motiv. Några kommundirektörer svarar också att de håller på att pensionera sig och därför överväger att kandidera i landskapsvalet. De kommundirektörer som däremot svarade att de inte ställer upp anger bland annat tidsbrist, den motstridiga dubbelrollen som tjänsteman och politiker samt oklarheten kring vårdreformen som orsaker.

På frågan om kommundirektörerna ser några problem i att kandidera i landskapsvalet anger många kommundirektörer intressekonflikt och dubbelroll som orsak, medan andra anser att kommunerna och landskapen är skilda organisationer. Läs de öppna svaren här:

Ser du några problem i att en kommun- eller stadsdirektör ställer upp i landskapsvalet?
189 av 297 kommundirektörer besvarade enkäten

2016-10-kommuntorget-kommundirektorer-figur-2

 

Läs också kommundirektörernas motiveringar här: Öppna svar

 

Fakta:

  • Kommun- och stadsdirektörerna och andra ledande tjänstemän är valbara i det kommande landskapsvalet.
  • Valbarheten ingår i förslaget till landskapslag som nu är ute på remissrunda.
  • Rösträtten och valbarheten föreslås vara desamma som i kommunalvalet. Enligt lagförslaget ska det vara möjligt att ställa upp både i landskapsval och i kommunalval. Kandidaterna kan också vara riksdagsledamöter och medlemmar i Europaparlamentet.
  • Däremot är de som har ledande poster i landskapet inte valbara, enligt förslaget. Samma sak gäller de organisationer, företag och stiftelser som producerar service för landskapet. Cheferna för de vårdbolag som producerar service för landskapet är alltså inte valbara, liksom inte heller de ledande statliga tjänstemän som övervakar landskapets uppgifter.
  • Varje landskap utgör ett valdistrikt
  • Till landskapsfullmäktige väljs 59-99 ledamöter

Läs också: ”Förvånansvärt många kommundirektörer överväger kandidatur i landskapsvalet”

 

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *