Centraliseringsförordningen som ännu är öppen kan vara en lösning för Kårkulla, tror Tarja Myllärinen, social- och hälsovårdsdirektör vid Kommunförbundet. – Den kan innebära att specialomsorgen koncentreras till ett landskap.

Kommunförbundets styrelse behandlade på torsdagen förbundets preliminära utlåtande om lagförslagen till vårdreformen. I de 35-sidiga riktlinjerna vars syfte är att fungera som stöd för kommunerna i sina utlåtanden till regeringen nämns inte samkommunen Kårkulla. Kommuntorget frågade därför Tarja Myllärinen, direktör för social- och hälsovårdsenheten vid Kommunförbundet om Kårkullas framtid.

– Då vårdreformen genomförts skrotas Kårkulla och andra samkommuner och specialomsorgsdistrikten läggs ner. Deras funktioner går vidare till vårdområdet eller landskapet, säger Myllärinen.

Kårkulla har formulerat ett eget förslag som man hoppas att kommunerna använder i sina svar under utlåtanderundan till lagförslaget. Förslaget utgår från av verksamheten fortsätter över landskapsgränserna.

Finns det någon möjlighet för Kårkulla att fortsätta enligt nuläge?

– Det beror dels på centraliseringsförordningen som ännu är öppen, men den ska komma. Vi ska centralisera specialsjukvården och specialomsorgen, det kan betyda den att svenskspråkiga specialomsorgen centraliseras till ett landskap, säger Myllärinen.

Finns det en chans för en särlösning för Kårkullas del på grund av språket och att svenskspråkiga har rätt till vård på modersmålet?

– Jag tror det finns allmänna lösningar för den här frågan.

Kommunförbundets sakkunniga Kia Leidenius påminner att man inte bör glömma bort  de ca 40 000 övriga svenskspråkiga med särskilda behov, som i dag inte får service av Kårkulla. Det gäller till exempel personer som lider av psyskisk ohälsa eller syn- och hörselnedsättning.

Intervju med Tarja Myllärinen
Kommuntorget intervjuar Kommunförbundets direktör för social- och hälsovård, Tarja Myllärinen

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *