Ulla-Maj Wideroos ser regeringens beslut i jourfrågan som alarmerande för det svenska i Finland. – När regeringen nu trampat på grundlagen i jourfrågan är dörren vidöppen för att montera ned också annat som skolsvenskan, Dragsvik och skärgårdstrafiken. De här besluten som nu tas fås aldrig mer tillbaka, oavsett vem som sitter i regeringen, säger Ulla-Maj Wideroos.

I måndags godkände social- och hälsovårdsutskottet sitt betänkande om jourreformen med en rösts marginal. Betänkandet innehåller ett tillägg om att Seinäjoki också ska ordna vård på svenska. På tisdag morgon röstade riksdagen ner ett förslag om att remittera ärendet tillbaka till grundlagsutskottet. Det betyder att förslaget kommer att godkännas av riksdagen senare i veckan – och att förslaget om fulljour för Vasa därmed förlorade. Kampen har varit hård.

Social- och hälsovårdsminister Juhal Rehula (C), sade för ett år sedan i en intervju för Kommuntorget om hur svenskan skulle garanteras i reformen:  ”En av mina utgångspunkter är att vi har en grundlag som är och består. De här andra sakerna, som de språkliga rättigheterna ska fås med i den. Jag har ingen orsak att betvivla att de språkliga rättigheterna skulle försvagas på grund av det.”

Hur ser du nu på detta, Ulla-Maj Wideroos?

– Herregud, det var då det, tydligen. Nu har man inte gjort som grundlagen kräver. Det räcker inte med att ha med en kläm om att man ska följa med hur det går (med Seinäjoki). Hur många ska dö på grund av missförstånd av språkliga skäl? frågar sig Ulla Maj-Wideroos (SFP), ordförande för Svenska reformgruppen.

Hon säger sig aldrig ha upplevt något liknande under sina 20 år som riksdagsledamot.

– Jag har aldrig tidigare upplevt att man ifrågasätter grundlagen även om jag kunnat ana mig till detta under den senaste tiden. Vi har inte fått svar på våra brev till ministrarna. Man har bestämt sig för att inte lyssna och driva frågan till det bittra slutet. Det bekräftades i går kväll då inte en enda minister ens försökte sitta i ministerbåset under debatten. En fullständig nonchanlans. Jag hade svårt att sova i natt och mår illa av ett så odemokratiskt gjort beslut.

Wideroos ser jourfrågan som maktpolitik från regeringspartiernas sida.

– Det här ren och skär maktutövning på det fulaste sättet. Det är delvis en hämnd över Lex Karleby, där vi var väldigt tuffa eftersom vi visste att det också skulle bli en ändring av valkretsarna. Jourfrågan är också en fråga för framtiden. Regeringen vill splittra valkretsen och få Karleby och Kronoby norrut.

Projektchefen för vård- och landskapsreformen Tuomas Pöysti sade nyligen i en intervju för Kommuntorget att modellen 12+1 med fulljour för Vasa inte blir dyrare. Wideroos påpekar att det däremot blir dyrare för Seinäjoki centralsjukhus att ordna vård på svenska.

– Hur ska man i Seinäjoki klara av att läsa de epikriser på svenska som skickas dit och vem är skyldig att översätta dem? Det räcker inte med tolkar när det är bråttom. Det kommer att kosta Seinäjoki jättemycket att utbilda svensk personal. Rätten till vård på svenska slutar efter akutvården när patienten flyttas vidare till avdelningen.

Wideroos ser regeringens agerande i jourfrågan som ett första led i att hela korthuset kan komma att rasa också i andra svenska frågor.

– Regeringens agerande visar att  dörren är vidöppen för att göra hur som helst. Grundlagstolkningen borde ha varit enhälligt gjord. Vilken är nästa svenska fråga? Försöket med att ersätta skolsvenskan, Dragsvik, skärgårdstrafiken? Tingsrätterna for ju redan. Nu då inga finlandssvenskar, med undantag av Anne Berner som inte har någon känsla för frågan, sitter i regeringen kör man över allt. De beslut som nu tas får aldrig mer tillbaka, oavsett vem som sitter i regeringen.

Ett sista hopp har varit att presidenten skulle vägra fastställa lagen i frågan om jourreformen på grund av osäkerheten kring grundlagsenligheten. Wideroos tror inte på det alternativet.

– Han har fått många brev redan om frågan och blandar sig inte i. Samma gäller justitiekanslern. Eventuellt skulle man kunna klaga på Europanivå.

Men:

–  Jag känner ju österbottningarna och är övertygad om att det surrar i huvudet på folk i Vasa. En sista utväg är att man skiter i det här och går vidare med de resurser och avtal (red. anm. Erva- samarbete) man har med Åbo universitetscentralsjukhus efter att man sett vad statsandelarna ger.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Tyvärr erfar vi finlandssvenskar fennomanins tredje våg och samma agenda; svenska skall helt bort , och nu är de i majoritet på maktens alla nivåer. Mörkret sänker sig…
    Undrar för övrigt varför man inte i Seinäjoki börjar sin svenska med att kalla staden på svenska för Östermyra i sina svenskspråkiga texter?
    Av mina egna tråkiga sjukhusbesök här i vårt tvåspråkiga Åbo på ÅUCS har jag tyvärr alltid erfarit att det inte finns sjukskötare på ambulanser, första hjälpen (samjouren) på sjukhusavdelningarna förutom hör och häpnaderas krisavdelning! Då man måste uppsöka ett sjukhus för att man är sjuk och då ofta inte i sitt bästa skick MÅSTE MAN DÅ ABSOLUT FÅ SIN VÅRD PÅ SITT MODERSMÅL! Det räcker inte med att man från skukvårdsdistrikts- eller sjukhusledningen säger att det går lika bra på svenska som på finska att få en gpd vård! Detta erfar man bara som en fras som finns på pappret och erfarenheten visar ju att det är helt förkastligt, ty i verkligheten fungerar det inte alls ?
    Undrar mycket över att man inte mera BETONAR VIKTEN ÖVER HUR VIKTIGT DET ÄR ATT FÅ VÅRD PÅ ETT GODTAGLIGT MODERSMÅL I ETT TVÅSPRÅKIGT LAND? Är väldigt trött på att hela tiden höra tramsan av finskspråkiga ”jag förstår svenska men kan inte tala det”? Har erfarit detta för många gånger på finska sjukhus!