Regeringen har hittat på en egen tolkning av grundlagen i lagförslaget om hur jouren ska fördelas, skriver Vasabladet och Österbottens tidning. Grundlagsexpert tror att misstaget kan leda till regeringskris. – Svenska reformgruppen har informerat regeringen om det här. Det verkar som att de medvetet väljer en annan tolkning än den som är avsedd att trygga minoritetsspråket, säger Ulla-Maj Wideroos, ordförande för Svenska reformgruppen.

Centern svarade redan i somras på Kommuntorgets enkät om svenskans ställning och jourreformen att ”ändamålsenlig vård går före språket”. Också i enkäten hänvisade Kommuntorget till Lex Karleby, där grundlagsutskottet 2009 slog fast att man ifall det finns flera alternativ måste välja det som bäst tryggare de grundläggande språkliga rättigheterna.

Nu har ärendet framskridit så långt att regeringen godkänt en proposition där man påstår att lagstiftaren inte är skyldig att välja den lösning som orsakar minst problem för den språkliga minoriteten. Grundlagsexperter som VBL talat med klassar den felaktiga grundlagstolkningen, som godkänts av regeringen, som allvarlig. Markku Suksi, professor i offentlig rätt vid Åbo Akademi, säger till VBL att felet kan leda till en regeringskris.

Professorn i förvaltningsrätt Olli Mäenpää bedömer att felet är så stort att det knappast rör sig om ett misstag. Svenska reformgruppen, som är tillsatt av Folktinget och Kommunförbundet begärde i somras ett utlåtande av professor Mäenpää som skickades till regeringen. I utlåtandet bedömer Mäenpää att regeringens förslag till ny jourstruktur strider mot grundlagspraxis och de språkliga rättigheterna.

–  Det var ju precis samma sak vi skrev till ministrarna Juha Sipilä, Juha Rehula, Petteri Orpo och Timo Soini i somras. Antingen har de inte läst brevet eller inte valt att tro på Mäenpää, säger Ulla-Maj Wideroos, ordförande för svenska reformgruppen, och fortsätter:

–  Vi ville hjälpa regeringen att få en lösning till stånd men fick aldrig något svar. Min tolkning är också att att regeringen medvetet valt att tolka grundlagen.

Det är tjänstemännen som berett lagpaketet, men regeringen som godkänt förslaget. Att Centern fortsätter med samma linje de kört ända sedan Karlebyfallet förvånar inte Wideroos, liksom inte heller Sannfinländarnas agerande i frågan.

– Däremot är Samlingspartiet känt som ett parti som följer lagar och paragrafer. Å andra sidan är det också vanligt att man är solidarisk med föredragande ministern. Man har låtit Rehula styra. Kanske man också hoppats på att grundlagsutslottet skulle ha glömt sitt tidigare utlåtande.

Att tjänstemännen gått med på att skriva propositionen som den är formulerad förvånar Wideroos.

– Man skriver inte in en sådan här tolkning av en händelse. De har vetat om grundlagsbedömningen och valt en annan tolkning. Jag är konfunderad över att tjänsteinnehavarna som har ett sådant enormt ansvar har gått med på att skriva propositionen. Det brukar vara en hederssak.

Wideroos minns fortvarande ilskan hos Centern efter Karelbyfallet. Hon ser det som märkligt att man ännu en gång kämpar så hårt mot en lösning som tryggar svenskan.

– Jag ser inte logiken i beteendet. Man har både politiskt och ekonomiskt råd att ge Vasa fulljour.  Det fattas bara att de börjar kräva att grundlagen ska ändras för att få igenom sina politiska målsättningar.

Folktingssekreterare Markus Österlund, också är medlem i svenska reformgruppen, ser också det som allvarligt ifall regeringen medvetet väljer att genomföra en reform som strider mot grundlagen och kan innebära en försämring av vården på svenska.

– Vi har vetat om regeringens felaktiga tolkning och tar också upp bristerna i tolkningen av rätten till vård på svenska i vårt utlåtande till grundlagsutskottet som behandlar frågan på torsdag. Vi valde att inte offentliggöra det innan dess, eftersom grundlagsutskottet är den instans som ska avgöra om tolkningen är rätt eller fel, säger Österlund.

Grundlagsutskottets ordförande Annika Lapintie (V) säger till VBL att hon är väl medveten om felet i lagförslaget kring jourreformen. Sannolikt väntar någon form av bakläxa regeringen, och det kan innebära en utdragen process.

– Ytterligare språkkonsekvensbedömningar måste göras innan lagförslaget kan gå vidare, säger Lapintie till VBL.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *