Politik och demokrati
21.3.2019

Ställ kandidaterna mot väggen!

Vad kan din riksdagsvalskandidat om kommunen? Kommuntorget har ställt samman en lista med bra frågor du borde ställa till den som vill ha din röst. Riksdagen beslutar om många frågor som berör kommunerna, och det är viktigt att...

KVINNODAGEN 2019

ANNONS
Kuntahankinnat. Kommunernas gemensamma köpkraft - också på svenska.

Banner: Kommunfakta