Ekonomi
13.2.2020

Skillnaderna mellan kommunerna ökar – flyttvågen gör att skolor är felplacerade

Rapporten ”Kommunernas lägesbild” visar att utanför storstäderna så blöder kommunerna folk och pengar. Befolkningsutvecklingen, ekonomin, finansieringen, tillgången till service och personal, näringsstrukturen och demokratin...

ANNONS
Hansel. Statens och kommunernas gemensamma köpkraft - också på svenska.