Bildning och dagvård
18.2.2019

Ordkonsten stärker språket med sagor

Ordkonst inspirerar barn att läsa och ta del av berättelser. När barnen lär sig berättelser får de samtidigt ett gott språk. Svenska kulturfondens Hallå!-program stärker svenskan i Vanda med hjälp av rim, ramsor och cirkus....

ANNONS
Kuntahankinnat. Kommunernas gemensamma köpkraft - också på svenska.

Banner: Kommunfakta