Essä: Nya kommuner kräver nya arbetssätt

Vad är en kommun? Att ställa frågan i en nyhetskanal som i första hand riktar sig till kommunalt verksamma kan tyckas överflödigt, men jag tror vi behöver börja där för att förstå den omvälvning som de finländska kommunerna genomgår för tillfället och som på sina håll har lett till oklarheter om vad kommunen ska vara och vem som gör vad.