Social- och hälsovård
23.6.2021

Vårdreformen starten för en historisk förvaltningsreform i kommunerna

Den största reformen i Finlands förvaltningshistoria inleds i kommunsektorn efter att lagarna om social- och hälsovårdsreformen trätt i kraft. Reformen gäller alla kommuner och innebär att uppgifter inom social- och hälsovården...