Öppna Kommunförbundets webbplats
Social- och hälsovård
21.1.2021

Äldres rätt till trygghet förverkligas inte – ”Nu krävs mod att ingripa”

Äldre personer utsätts för våld och blir illa behandlade, men i vilken utsträckning är oklart. Statistikföringen haltar och tillgängliga verktyg används inte. Äldre personer utsätts för våld och illabehandling utan att det...

ANNONS
Hansel. Statens och kommunernas gemensamma köpkraft - också på svenska.