Förvaltning, befolkning och språk
24.6.2020

Nytt nätverk höjer Kommunförbundets tvåspråkiga profil

För att stärka intressebevakningen och verksamheten för sina svensk- och tvåspråkiga medlemmar startar Kommunförbundet ett nytt nätverk. Till medlemmar i nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner kallas alla kommun- och...

God Morgon Kommunerna 12.6.2020 - med textning på svenska

ANNONS
Hansel. Statens och kommunernas gemensamma köpkraft - också på svenska.