I den nya regeringspropositionen om andra stadiets yrkesutbildning föreslås ändringar kring rektorernas behörighet. När det gäller tvåspråkiga läroanstalter är förslaget att rektorn inte längre ska behöva behärska det andra nationalspråket fullständigt. – Självklart innebär det en försämring för minoritetsspråket, säger Terhi Päivärinta, direktör för undervisning och kultur vid Kommunförbundet.

Yrkesutbildningen står inför den största lagstiftningsreformen på över tjugo år. Som bäst är lagförslaget ute på remissrunda.

Enligt regeringspropositionen skulle rektorn i tvåspråkiga läroanstalter inte längre behöva kunna det andra nationalspråket fullständigt. En tvåspråkig utbildningsanordnare ska enligt förslaget ändå kunna ha en rektor (eller annan ansvarig) för bägge språkgrupperna, så att det finns en rektor som fullständigt behärskar svenska och en finska.

– Självklart innebär det en försämring för minoritetsspråket. Rektorn ska också kunna kommunicera med de studerande och med personalen. Man ska behandla alla på likvärdigt sätt, säger Terhi Päivärinta, direktör för undervisning och kultur vid Kommunförbundet.

Minna Lindberg, sakkunnig i utbildningsfrågor vid Kommunförbundet tror att de tvåspråkiga yrkesutbildningarna kan se det som en kostnadsfråga att ha två rektorer, när de tvingas spara.

– På enspråkigt svenska läroanstalter är man däremot rädd att finskan tar över. Trots att många rektorer nu behärskar bägge språken finns inga garantier för att de ska göra det i framtiden.

I sitt utlåtande säger Kommunförbundet att behörighetskraven bör bibehålls på nuvarande nivå. Kommunförbundets styrelse behandlade förslaget idag torsdag.

Yrkesutbildningen förnyas i sin helhet

 • Reformen av yrkesutbildningen är den största utbildningsreformen på över tjugo år.
 • Remissbehandlingen avslutas den 19 december 2016.
 • Avsikten är att propositionen ges till riksdagen våren 2017.
 • Målet är att den nya lagen ska träda i kraft den 1 januari 2018.

 

Svenskspråkiga utbildningsanordnare

 • Axxell utbildning Ab
 • Folkhälsan utbildning Ab
 • Fria kristliga folkhögskoleföreningen r.f.
 • Optima samkommun
 • Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland (Inveon)
 • Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab (Prakticum)
 • Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (YA)
 • Österbottens svenska kristliga folkhögskolesällskap r.f.

Tvåspråkiga utbildningsanordnare

 • Oy Porvoo International College Ab
 • Vasa stad (Vasa yrkesinstitut)

Finskspråkiga utbildningsanordnare

 • Åbo stad – Turun kaupunki (Åbo yrkesinstitut)
 • Samkommunen för utbildning i Mellersta Österbotten – Keski-pohjanmaan koulutuskuntayhtymä
 • Pemars samkommun för utbildning – Peimarin koulutuskuntayhtymä (Livia)

Läs också:

Nej till statligt styrda yrkesutbildningsbolag

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *