Hur jobbar man helt konkret för att befrämja jämställdheten i kommununalpolitiken och kommunalvalet? Den frågan diskuterade erfarna politiker i en partipanel om jämställdhet i kommunalpolitiken.

Vård- och landskapsreformens inverkan på jämställdheten, hur få en jämlik kandidatuppställning och öka andelen kvinnor på de ledande posterna samt  löneskillnader mellan könen hör till de frågor kommunpolitikerna ser som mest utmanande ur jämställdhetssynvinkel. I partipanelen som ordnades under ett jämställdhetsseminarium på Kommunernas hus idag, torsdag deltog Pentti Arajärvi (FSD), Sonja Falk (KD), Lotte Grahnberg-Haakana (SFP), Veronika Honkasalo (Vf.), Kirsi Marttinen (C), Mari Rantanen (Sannf), Pia Pakarinen (Saml), Katriina Rosavaaran (Feministinen puolue) och Leo Stranius (Gröna).

Frågan om kvotering garanterar en jämlikare sammansättning delade paneldeltagarna.

– Jag är ganska ensam som ordförande och kvinna för tillfället. Det syns ofta i att det är männen som kommer till tals i media, sade Veronika Honkasalo (Vf).

Partideltagarna har också olika uppfattningar angående frågan om familjeledigheterna bör delas upp enligt den så kallade 6+6+6-modellen.

– Det innebär att mammorna inte kan stanna hemma tills barnet är tre år. Jämlikheten förverkligas när det går smärtfritt att återvända till arbetslivet och moderskapet inte försämrar yrkeskunskapen, sade Sonja Falk (KD) som är emot modellen.

De Grönas Leo Stranius har varit hemma med sitt barn i ett år. Enligt honom skulle modellen utan vidare uppmuntra fler pappor att stanna hemma med barn.

– Det är absurt att jag får ryggdunkningar för att jag stannat hemma med mitt eget barn, medan det att min fru stannat hemma i 1,5 år avfärdas med en axelryckning. Det folk ångrar vid sin dödsbädd är att de inte tillbringat mer tid med sina barn.

Kan ni nämna framgångsrika erfarenheter av jämställdhetsfrågor i kommunalpolitiken? frågade debattledaren, skådespelaren Emma Paju-Torvalds, som gestaltade Lucina Hagman, den bärande kraften inom kvinnorörelsen för hundra år sedan.

Sannfinländarnas Mari Rantanen kom inte på en enda sådan erfarenhet.

­– Det säger en del om ert parti, sade Paju-Torvalds med glimten i ögat.

SDP:s Pentti Arajärvi lyfte fram den förnyade utbildningsplanen.

– Den har som syfte att befrämja jämställdheten. Det är viktigt också att se pojkarnas behov, nu är det de som är ”loosers” i skolan.

Kirsi Marttinen från Centern lyfte fram det positiva i att kvinnor är med som beslutsfattare i till exempel planläggningsfrågor.

– Till exempel när skolcenter planeras är det viktigt med kvinnliga representanter, som till exempel förstår att det behövs hiss eller sådant som påverkar ergonomin. Det påverkar dem som jobbar, de flesta är kvinnor.

SFP:s Lotte Granberg-Haakana sitter med i Helsingfors stads jämställdhetsråd och är nöjd med det arbete man gjort.

– Det finns många goda exempel, det handlar om att göra små förändringar.

Granberg-Haakana lyfter också fram partikamraten Gunnvor Brettschneiders motion förra året som handlade om att utföra en könskonsekvensbedömning gällande snöröjningen i Helsingfors.

De Grönas Leo Stranius är å sin sida nöjd med att ha fått igenom en fullmäktigemotion i Helsingfors om att föra samman flickornas och pojkarnas gymnastiktimmar.

– Jag har också försökt jobba för könsneutrala titlar.

Samlingspartiets Pia Pakarinen lyfte fram det positiva med kvoteringar inom den offentliga sektorn.

– Här finns största delen av de kvinnor som har synliga poster. Det är svårare på den privata sidan.

Sonja Falk från Kristdemokraterna uppmanar gärna unga kvinnor sluta koka kaffe och ta för sig mer.

–Kvinnorna måste bli bättre på att uppmuntra varandra, säger Falk.

Katriina Rosavaara, en av de tre ordförandena för nygrundande Feministinen puolue (Feministiska partiet) ser det som viktigt att tillsammans jobba mot nedskärningspolitiken.

– De kommuner som vågat gå emot till exempel begränsningen av den subjektiva dagvårdsrätten har gjort ett superviktigt jobb och förtjänar en eloge.

 

Det kommunala forumet för kvinnoinflytande ordnades den 29 september 2016 på Kommunernas hus i Helsingfors. Forumet var ett samarbete mellan Kommunförbundet, Kvinnoorganisationernas Centralförbund , Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS, Monika-Naiset liitto och Delegationen för jämställdhetsärenden.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *