De Finlandssvenska integrationsdagarna ordnas för första gången i slutet av november. − Det är nu de som fått uppehållstillstånd börjar integreras i samhället, därför är det viktigt att titta på övergångsskedet från asylsökande till kommuninvånare. Integrationsdagarna är ett unikt forum där dessa frågor diskuteras, säger Kommunförbundets invandringskoordinator Liselott Sundbäck.

Medan samhällsklimatet har hårdnat och de främlingsfientliga rösterna har blivit högljuddare vill man profilera Svenskfinland som starkt och kunnigt när det gäller integrationsfrågor.

− I Svenskfinland finns en lång erfarenhet av integrationsarbete. Vi har ändå inte velat begränsa de Finlandssvenska integrationsdagarana till enbart svensk integration, eftersom många av aktörerna är tvåspråkiga. Vi följer integrationsarbetet i hela landet, säger Liselott Sundbäck.

De Finlandssvenska integrationsdagarna ordnas för första gången den 28−29 november. Arrangörer är Folktinget, Kommunförbundet och Bildningsalliansen. Arrangörerna hoppas att integrationsdagarna blir årligt återkommande.

− Det har inte funnits ett forum där man kan diskutera integrationen i Svenskfinland. I och med det stora antalet nyanlända har vi sett att finns stort behov att utbyta erfarenheter kring integrationprocessen. Vad gör tredje sektorn, vad gör kommunen och vad finnns det för integrationsutbildningar? berättar Sundbäck och fortsätter:

− Vi vill ta in nya modeller och tankar från Sverige som har en längre erfarenhet av integration. Viktigt är till exempel yrkesinriktade språkstudier, något som vi i Finland ännu inte är så bra på. I Svenskfinland finns ändå några bra projekt som på forumet presenteras av bland annat Praktikum, Helsingfors Arbis och Luckan Integration.

Platser finns ännu

De Finlandssvenska integrationsdagarna riktar sig i första hand till branchfolk, kommuner och utbildningsanordnare men arrangörerna hoppas på att också många beslutsfattare deltar.

− Vi hoppas också på deltagare från finska sidan. Nu har vi över 100 anmälda men det finns ännu platser. Forumet ger en unik chans att knyta internationella kontaker och ta del det goda arbete som händer i Svenskfinland.

Programmet har en stark nordisk tyngdpunkt. Talare är förutom aktörer i Svenskfinland bland andra experter från Sverige och Norge men också Kanada.

− I Kanada har tredje sektorn en stark roll i integrationsarbetet, medan det i Finland främst är kommunerna och staten som sköter det och tredje sektorn bidrar med kompletterande arbete. De vore viktigt att få tredje sektorn starkare med också i Finland eftersom aktörerna har den gräsrotskunskap och de kontakter till målgruppen som behövs, säger Sundbäck.

Seminariet finansieras av Svenska Kulturfonden, Svenska Folkskolans vänner, Stiftelsen Tre Smeder och Nordiskt nätverk för vuxnas lärande. Programmet hittar du via länken här. Sista anmälningsdag är den 16 november.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *