Det finns mycket som kommuner kan göra för att främja cirkulär ekonomi, skriver Emilia Mattsson, utbildningsplanerare vid Kommuntorget Utbildning som håller i Hållbarhetsforumets praktiska arrangemang.

Vi har bara ett jordklot och för tillfället förbrukar vi naturresurser som motsvarar nästan fyra jordklot. Cirkulär ekonomi är ett svar på hur man kan bli kvitt överkonsumtion. I genomsnitt används material i Europa endast en gång. Bilar står stilla 92–98 procent av tiden. En tredjedel av vår mat hamnar i skräpkorgen. Kontor stod tomma 60 procent av tiden redan innan pandemin. (Sitra)

Cirkulär ekonomi var temat på Hållbarhetsforumet tredje tillfälle. Hållbarhetsforumet är ett nätverk för hållbarhetsfrågor i kommunerna. Det är Kommunförbundets nya satsning på ett hållbarhetsnätverk för anställda och förtroendevalda i kommunerna med avsikten att hålla tröskeln låg för deltagande.

Alla kan göra något.

I en cirkulär ekonomi cirkulerar resurserna effektivt. I stället för engångsanvändning ska man dela, hyra, reparera, uppdatera och återvinna resurser. Att leva efter cirkulär ekonomi kräver samarbete, innovationer och en attitydförändring i hela Finland. Kommunen har många aktörer som kan påverka den hållbara utvecklingen. Beslutsfattare beslutar om att stöda cirkulär ekonomi i styrdokument. Anställda stadsplanerare planerar enligt den cirkulära ekonomins principer. Invånare väljer att återanvända produkter, företagare reparerar och tillverkar produkter av hållbart eller återvunnet material. Alla kan göra något.

Det finns många fina exempel på cirkulär ekonomi i finländska kommuner. Esbo stad undertecknade år 2020 den europeiska förbindelsen till cirkulär ekonomi, Circular Cities Declaration, vars tio mål främjar stadens cirkulära ekonomi och hållbara utveckling. I Grankulla stad godkände fullmäktige en resurssmart färdplan och Åbo stad blev år 2020 vald till den bästa medelstora klimatstaden i Europa.

Det finns mycket som kommuner kan göra för att främja cirkulär ekonomi. Till exempel kan man ta in ämnet i undervisningen, utnyttja överbliven mark i byggandet, ha hållbarhetskriterier i offentliga upphandlingar, utnyttja olika tjänster på ett mångsidigt sätt, minimera material- och energisvinnet, planera infrastrukturlösningar och tjänster som stöder den cirkulära ekonomin, samarbeta med företag, experimentera och pilottesta.

Staden har intern service där man renoverar möbler och en förmedlingstjänst för återanvändbara möbler.

Hållbarhetsforumets nästa tillfälle 29.4 behandlar hållbar upphandling. Vi har med oss en representant från Malmö stad där de använder sig av hållbar cirkulär upphandling via resurseffektiv möbelhantering. Malmö slängde tidigare bort möbler och för att bli bättre på att använda de resurser som redan finns, skapa lokala arbetstillfällen och spara pengar så har de en ny modell. Staden har intern service där man renoverar möbler och en förmedlingstjänst för återanvändbara möbler.

Välkommen med att lyssna och diskutera!