Antalet el-, gas- och hybridbilar har ökat kraftigt i Korsholm.

Korsholm i Österbotten utnyttjar offentliga databaser för att bygga bättre och invånarna i kommunen kör allt mindre med bensindrivna bilar. Det kan man se med hjälp av ett mätverktyg som Korsholm har i samarbete med företaget NHG/Kuntamaisema tagit fram för uppföljning av energi-, värme- och vattenförbrukningen i kommunens fastigheter.

Uppföljningen visar även utsläppsmängder i kommunen och hurdana bilar korsholmarna kör med, enligt ett pressmeddelande.

– Den mätbara informationen är viktig för en optimal samhällsplanering. Konsten är att kunna samla den i en sådan form att den blir användbar, säger kommundirektör Rurik Ahlberg som är initiativtagare till det nya verktyget.

Det fanns 73 elbilar i Korsholm år 2021 jämfört med 8 elbilar år 2019. Hybridbilarna har under drygt två år ökat i antal från 46 till 171 och gasbilarna från 31 till 70. 

Utifrån sådana uppgifter kan kommunen ge råd till dem som bygger i kommunen. Om till exempel antalet elbilar ökar kännbart behöver kommunen se över distributionen av el.

Enligt Korsholms kommun har flera fastigheter valt bergvärme i stället för olja. 

Ta en titt på mätverktyget som Korsholms kommun låtit ta fram i samarbete med företaget Kuntamaisema.