Planläggningen och byggandet av bostadsmråden är tongvivande i kommunernas miljöarbete. Bilden är från bostadsmässan i Lovisa. Foto: Karl Vilhjálmsson, Kommuntorgets arkiv.

Allt fler finländare bor i en kommun med klimatmål och arbetet för en renare miljö har ökat, enligt Kommunförbundets enkät. Samtidigt är det färre som litar på att målen kan uppnås.

Brist på resurser och sviktande politisk vilja. Det är de största utmaningarna i en kommun.

Möjliga inbesparingar motiverar, däremot. Också en bättre image påverkar viljan att arbeta för klimatmålen.

Las hela rapporten (på finska) Kuntien ja maakuntien ilmastotyön tilanne 2023, klicka här.

Finlands mål är att vara kolneutralt år 2035.

– Det lyckas bara om vi kan utnyttja klimatarbetet i kommunerna. Planläggning, byggande, trafik samt vatten-, avfalls- och energiförsörjning påverkar klimatet direkt eller indirekt, säger Miira Riipinen, direktör för enheten Samhälle och miljö vid Kommunförbundet.