Livsmedelsverket har drabbats av hårda nedskärningar av den statliga finansieringen. Sparåtgärderna drabbar även dem som behöver verkets tjänster. Bildkollage: KL-Kustannus arkiv Heli Sorjonen, Tatekon

Livsmedelsverket tampas med omfattande tekniska problem som berör verkets databas Hyrrä. Problemen har lett till en situation där utbetalningen av en lång rad EU-stöd har uteblivit eller försenats.

– På grund av Livsmedelsverkets tekniska problem är det för närvarande inte möjligt att få betalningsbeslut för olika projektstöd som ska främja landsbygdsutveckling, säger Petri Svanbäck, utvecklingsexpert på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten.

Kommuntorgets rundringning visar att det brister i kommunikationen mellan Livsmedelsverket och NTM-centralerna.

– Vi har fått beskedet att problemen kanske blir lösta senare i sommar, men vi har hittills inte fått information om ett exakt datum för när databasen är i skick och när utbetalningarna väntas fungera igen, säger Svanbäck.

Läs mera, Livsmedelsverket 15.7.2020: En miljard euro till landsbygden via Livsmedelsverkets system Hyrrä

Kryptisk kommunikation

NTM-centralen i Nyland bekräftar att många av regionens kommuner och privata aktörer drabbas av den tekniska flaskhalsen i sommar.

– Det handlar om ett riksomfattande problem. Det är många som blir utan stöd på grund av att databasen inte fungerar som den ska. Beskeden från Livsmedelsverket har hittills varit kryptiska, vilket innebär att vi svävar i ovisshet, säger en tjänsteman på NTM-centralen i Nyland som vill förbli anonym.

I praktiken rör det sig om pågående projekt där besluten om understöd har fattats efter februari och där utbetalningen skulle ha skett senast före midsommar.

– Här i Österbotten är det bland annat kommuner, producentorganisationer, samkommuner, föreningar och yrkeshögskolor som drabbas ekonomiskt av Livsmedelsverkets tekniska problem, säger Petri Svanbäck.

I Egentliga Finland är det många projekt som nu utsätts för ebb i kassan. Till exempel yrkeshögskolan Novia, projektet Egentliga Finlands byar, utvecklingen av trafikleder för cyklister och effektiverad odling av ryps och raps får vänta på EU:s ekonomiska uppbackning i sommar.

”Vi återkommer nästa vecka”

– Det blev möjligt att ansöka om utbetalningar av projektstöd i databasen Hyrrä först i juni. Det här leder till fördröjningar i beslutsgången. Det är oklart när utbetalningarna kan ske då det förhåller sig så här, säger Johanna Mattila, utvecklingschef på NTM-centralen i Egentliga Finland.

En projektägare i Egentliga Finland, som vill förbli anonym, beskriver dialogen med de behöriga myndigheterna i krassa ordalag.

– Vi har med ett par veckors mellanrum fått beskedet att nästa vecka fattas beslutet, men sedan har det varit omöjligt på grund av de tekniska problemen. Så här har det pågått i flera månaders tid. Sedan händer ingenting, säger tjänstemannen som jobbar för en kommun i sydvästra Finland.

På Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) är man medveten om problemen.

– Av våra medlemmar är det främst de lantbrukare som har ansökt om stöd för generationsskifte vid lantbruksföretag som har drabbats av de tekniska problemen på Livsmedelsverket, säger Mats Nylund, förbundsordförande på SLC.

Nylund tillägger att situationen har försvårats på grund av att tidtabellen för utbetalningarna för olika jordbruksstöd har senarelagts då en ny stödperiod för jordbruksstöden inleddes i fjol.

Drastiska nedskärningar

Utöver detta har Livsmedelsverket drabbats av hårda nedskärningar av den statliga finansieringen under statsminister Petteri Orpos (Saml) regeringsperiod.

– Vi vet att 93 personer blir uppsagda och att så gott som hela personalen på Livsmedelsverket ska permitteras i två veckor efter att omställningsförhandlingarna slutfördes nyligen. Det här kommer givetvis att försvåra Livsmedelsverkets kapacitet att hantera de tekniska och administrativa problemen, säger Nylund.

På Livsmedelsverket medger man att det finns problem, men att man jobbar med att lösa dem. Enligt Livsmedelsverket är det omläggningen av EU:s gemensamma jordbrukspolicy, nya ansökningstider och nya tekniska krav som har orsakat största delen av problemen.

– Vi har varit tvungna att förnya ansökningssystemet och göra tekniska uppdateringar. Datasystemets uppbyggnad är komplicerad och det kräver mycket arbete att genomdriva uppdateringarna. Det dröjer innan alla åtgärder är slutförda med våra begränsade resurser, säger Esko Leinonen, enhetschef på Livsmedelsverket.

När kommer ni i mål?

– Det vet vi inte med säkerhet ännu. Jag föredrar att inte gå ut med grundlösa löften, säger Leinonen.