Bränslesnåla bilar och högre inkomstnivåer har sänkt kostnaderna per kilometer, räknar staden.

Trafikens utsläpp oroar i Åbo. En snabb åtgärd är att köra långsammare, säger staden i ett utlåtande till miljöministeriets förslag till klimatpolitisk plan

– Hastighetsbegränsningar skulle också öka kollektivtrafikens dragkraft och göra elfordon mera konkurrenskraftiga, enligt utlåtandet.

En annan åtgärd är att höja priset på drivmedel.

I stadens utlåtande tas ställning till ministeriets slutrapport. Båda är skrivna innan kriget i Ukraina. Åbo konstaterar att allt bränslesnålare bilar och en ökande inkomstnivå gjort att kostnaderna per körd kilometer de senaste åren sjunkit, vilket är tvärtemot vad många tror. 

Klimatplanen på medellång sikt baserar sig på klimatlagen, som trädde i kraft 2015. Planen utarbetas en gång per valperiod och innehåller ett åtgärdsprogram för att minska utsläppen.

Riksdagen förväntas ta ställning till planen de närmaste veckorna.