I Österbotten har Korsholms klimatbokslut för i fjol blivit klart i början av maj. – Målet för vår klimat- och energistrategi är en miljövänligare kommun inom alla sektorer, konstaterar utvecklingsdirektör Mikael Ala-Viitala. 

Mikael Ala-Viitala säger att det går riktigt bra med miljöarbetet just nu och är speciellt glad  för att kommunen i fjol lyckades få projektet Klimatledarskap godkänt av Miljöministeriet. 

– Det betydde att vi sommaren 2021 kunde anställa en person på heltid för att jobba med strategin. Trots att projektanställningen slutar i november fortsätter vi naturligtvis jobbet med att föra strategin framåt, betonar han. 

Vad handlar Korsholms klimat- och energistrategi om?

– Bokslutet har sammanfattat strategin i höjdpunkter (se länken nedan) så att de ska vara så överskådliga och lätta att ta till sig som möjligt. Höjdpunkterna handlar om de uppnådda åtgärderna och deras betydelse och jämförs genomgående med strategin. Bland annat berättar man om hur kommunen har upphandlat förnyelsebar energi för att få ner koldioxidutsläppen samt byggt laddstationer i exempelvis ämbetshuset, hälsocentralen och kulturhuset för att möjliggöra användningen av elbilar. 

Höjdpunkterna räknar vidare upp samarbetet med skolorna för att arbetet med hållbar utveckling ska bli systematiskt med minskat matsvinn och mindre sopor. 

– Dessutom har vi samarbetat med doktoranden Mikko Peltola från Handelshögskolan i Vasa för att mäta kommuninvånarnas beteende, kunskaper och attityder till miljön, berättar Ala-Viitala och säger att en uppföljning ska göras vartannat år. 

Han påpekar också den viktiga kontinuerliga uppföljningen av strategin i kommunala byggnader, där oljepannor och eluppvärmning ska bort och värmepumpar och andra förnyelsebara uppvärmningssystem in. 

– Vi jobbar med kommunhuset på sikt och med flera hundra bostäder i Fastighetsaktiebolaget Korsholms bostäder 2020-21, upplyser Korsholms utvecklingsdirektör sedan 2013, Mikael Ala-Viitala.

Korsholm främjar solenergin och har i fjol bland annat lagt in solpaneler i Kvevlax Reningsverk.

(Foto: Kommuntorget arkiv)

Kommuntorget skrev tidigare om hur Korsholm gått in för ett mätverktyg som kommunen har utvecklat i samarbete med företaget NHG/Kuntamaisema och som optimerar samhällsplaneringen. Det nya verktyget gör planeringen av olika miljöaspekter pålitligare och lättare. Med hjälp av det går det att mäta förbrukningen av energi-, värme- och vatten i kommunens fastigheter, mängden utsläpp i kommunen och hurudana bilar kommunens invånare kör med.

Kolla in höjdpunkterna i Korsholms klimatbokslut för år 2021.

Läs den tidigare artikeln från början av mars om bland annat hur el-, gas- och hybridbilarna har ökat kraftigt i Korsholm

Ta också en titt på mätverktyget som Korsholms kommun låtit ta fram i samarbete med företaget Kuntamaisema.