Miljöministeriet beviljar sammanlagt en miljon euro till projekt som minskar utsläppen av växthusgaser, är mindre slitsamma för miljön och främjar hållbarhet.

Med understödet kan man exempelvis bättra samarbetet mellan kommunerna och företagen i fråga om klimatarbete och cirkulär ekonomi.

Med cirkulär ekonomi menas att allt som tillverkas används så länge det är möjligt. Efter det återvinns så mycket som möjligt. 

Ett enskilt projekt kan beviljas högst 70 000 euro i understöd och det kan beviljas bland annat för lönekostnader och planeringskostnader. Anskaffning av eller hyra för transportmedel, varor eller anordningar kan täcka högst 10 procent av projektets totala kostnader.

Enligt regeringen ska Finland vara klimatneutralt 2035 och uppvisa negativa koldioxidutsläpp kort därefter.

Regeringen godkände på torsdagen en proposition med förslag till ny klimatlag. Förslaget går nu vidare till behandling i riksdagen. Den nya klimatlagen avses träda i kraft den 1 juli i år.

Tidigare har regeringen fastställt att det i lagstiftningen ska tas in en skyldighet för kommunerna, regionerna eller landskapen att göra upp en klimatplan. En kompletterande regeringsproposition som gäller detta kommer till riksdagen i höst. 

Vill påskynda goda lösningar

Vad gäller de nu aktuella projektpengarna så räknar Miljöministeriet med ungefär 40 ansökningar.

– Vi söker i synnerhet projekt som samtidigt omfattar teman inom både klimatarbete och cirkulär ekonomi. Med hjälp av finansieringen är det möjligt att få effekt på verksamheten i den egna kommunen eller regionen, säger specialsakkunnig Miia Berger vid Miljöministeriet.

Exakt vad för slags projekt kan det då vara frågan om? Miia Berger nämner som exempel Malax som med hjälp av ett tidigare bidrag optimerat energiprestandan i kommunens fastigheter och genom rådgivning i energifrågor till privata fastighetsägare åstadkommit en sänkning av utsläppen av växthusgaser.

Enligt Malax har kommunen också anställt en energirådgivare, som förutom att koordinera projektet, ger råd till privata fastighetsägare. 

– Vi vill påskynda goda lösningar inom klimatarbete och cirkulär ekonomi, bidra till att göra dem lönsamma eller lättare att genomföra eller rent av automatiserade inom ramen för något konkret tema. Det kan handla om försök med hållbara livsstilar till exempel i fråga om mat eller annan konsumtion.

Läs mera här om vem som kan söka.

Läs också: Nya gymnasiet blev startskottet för Malax hållbarhetsstrategi