Då det talas om Europas framtid lyfts ofta Europeiska Unionens gemenskap fram som den viktigaste aspekten. Om vi talar med en röst, kan vi agera på det globala planet för alla européers bästa. Ju enhetligare unionen är, desto större inflytande har unionen i att förbättra saker globalt.

För en enhetlig union krävs det att medlemsländerna har vilja att fungera som en konstruktiv del av den gemensamma agendan. De senaste åren har den viljan varit borttappad i många medlemsländer och osäkerheten kring unionens framtid har vuxit. Olika politiska grupperingar med anti-EU inriktning driver sin egen agenda och strävar efter inflytande i alla medlemsländers val. Genom olika former av desinformation, som dagens teknik ger möjligheter till, försöker man dra mattan under demokratin. En medborgare som använder sin rösträtt kan inte med säkerhet veta om det egna röstningsbeteendet grundar sig på verklig, korrekt information. Sanningen har förlorat sin betydelse.

Starka ledare i starka medlemsländer har fungerat som en förenande kraft för ett enhetligt EU. Vi lever i en tid då ledarskapet är i ett brytningsskede. För Tysklands förbundskansler Merkel börjar tiden vid rodret för Tyskland närma sig sitt slut även om hon antagligen kan fortsätta som kansler mandatperioden till slut. Merkel har fungerat som en av de starkaste krafterna som håller ihop unionen, och det kan hända att det även i fortsättningen finns behov för henne.

Stödet är lågt för Frankrikes president Macron, som även framstått som EU:s reformist. Det egna landets reformer faller inte medborgarna i smaken, protesterna har tilltagit till farliga dimensioner och fokus på unionens ärenden har fått komma i andra hand.

Läget med brexit är kaotiskt. Efter två år av utträdesförhandlingar är britternas interna situation nu ännu mer kaotisk än tidigare i och med att statsminister May sköt upp avtalsomröstningen i parlamentet.

Ju mer splittrat Europeiska unionen är, desto mer oförutsägbar är framtiden. På dessa grunder går vi mot Europarlamentsvalet i maj 2019.

Från och med början av år 2019 står Rumänien i tur som EU-ordförandeland. I och med motsägelsefull nyhetsrapportering har tron varit svag till att Rumänien klarar av de förpliktelser som ordförandeskapet för med sig. Det politiska läget i landet är upp och ner, det förekommer bland annat omfattande korruption i landet. De ärenden som landar på ordförandelandets bord är inte heller de lättaste; Brexit, EU:s långsiktiga budget och migration. Vissa av dessa ärenden kan fortfarande finnas på agendan under den andra halvan av året då Finland tar över ordförandeskapet.

Rättsstatsprincipens förverkligande i alla medlemsländer är ett av de viktigaste värden på vilket unionens gemenskap kan grundas i framtiden. Läget i Polen, Ungern, Tjeckien och nu senast Rumänien är oroväckande med tanke på demokratin.

Även den ekonomiska förvaltningen i alla 19 Euro-länder har betydelse för hela EU:s framtid. Kommissionen har oroat sig över Italiens oansvariga ekonomi och hotade Italien med böter om inte landets budget för nästa år blir mer rationell. Det finns knappast några snabba lösningar för att balansera Italiens skuldsättning, men man måste få bukt med fortsatt skuldsättning.

Ju mer splittrat Europeiska unionen är, desto mer oförutsägbar är framtiden. På dessa grunder går vi mot Europarlamentsvalet i maj 2019. Det kan hända mycket på ett halvår innan valet och man får hoppas att olika utomstående aktörer inte ytterligare lyckas splittra Europa.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *