När kriserna avlöser varandra är det viktigare än någonsin att  länderna i Europa står eniga tillsammans.

Det har sagts att EU är ett gemensamt fredsprojekt och att det är viktigt att vi samarbetar i Europa. När det är kriser eller när det sker stora förändringar behöver Europa sina ”bredare axlar”. Via EU har våra ländern möljighet att tillsammans lösa problem som berör oss alla, samtidigt skapar vi en större förståelse för varandras olikheter.

Ur ett europeisk kommunalt perspektiv  behövs också  CEMR (Council of European Municipalities and Regions) som är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. CEMR är en viktig plattform för samarbetet mellan kommunerna och städerna i Europa. Samarbetet inom CEMR hjälper oss i kommuner och städer att hantera megatrender, såsom pandemier, energikriser och krig. Det här är frågor som också sysselsätter EU:s organ på många nivåer.

Jutta Urpilainen, EU-kommissionär för internationella partnerskap, tillsammans med Kommunförbundets Ulf Stenman.

Visst finns det olikheter mellan de europeiska kommunerna, regionerna och länderna, men våra gemensamma intressen är trots allt fler än olikheterna,  framför allt nu när tiderna är  utmanande.

Ensam är inte stark. Vi behöver gemensamma fora för att  utbyta tankar när det gäller till exempel den gröna omställningen,  eller frågor om trygghet och demokrati. Tillsammans kan vi  få människor att förstå betydelsen av en utveckling som är hållbar, av solidaritet,  jämställdhet och jämlikhet och vi kan  också ingjuta hopp och tillförsikt inför framtiden.

Kommunförbundet 30 år i Bryssel

Nils Torvalds, medlem i Europaparlamentet, deltog i 30-års festen.

Kommunförbundet har haft en egen byrå i Bryssel i 30 år, ett jubileum som vi firade under veckan. 

I vår intressebevakning i EU samarbetar Brysselbyrån med Kommunförbundets sakkunniga i Finland, men också med andra finländska och internationella aktörer –  framför allt med våra nordiska grannländer. Sällan syns den nordiska gemenskapen och likheten så tydligt som i Bryssel.

Finlands framgång skapas lokalt men Europas framgång skapas globalt. Vi är en del av denna framgång.

Läs mera: Brysselkontoret 30 år – fortfarande bäst att vara där besluten fattas

Det var många som var med och firade Kommunförbundets Brysselbyrå.