Kommuntorget har samlat ett paket med statistik om kommunalval. Du kan bekanta dig med hur valdeltagandet utvecklas, kandidatuppställningar eller hur det står till med jämställdheten i kommunalpolitiken.

I tabellen framgår valdeltagandet i alla de tvåspråkiga kommunerna i kommunalvalet 2017. Utvecklingen är positiv i de flesta kommuner, även om förändringen som helhet är blygsam.

 

Förändringen sen senaste val (2012) anges i procentenheter i den högra kolumnen. Du kan enkelt sortera figuren genom att klicka överst i kolumnerna (fungerar tyvärr dåligt på mobil). Högst valdeltagande var det i Larsmo med över 80 procent. De ökad från valet 2012 med 2,50 procentenheter. Ännu mer ökade dock Närpes, men de kommer inte ändå upp i Larsmos siffror. Valdeltagandet har ökat i de stora städerna, Helsingfors (+4,2), Åbo (+3,4), Vanda (+2,1) och Esbo (+0,60).

Se motsvarande uppgifter för Kommunalvalet 2021 | Se motsvarande uppgifter för Kommunalvalet 2012