Jämställdhet i kommunalvalet

  22.3.2017
   

  Jämställdheten i kommunerna börjar i politiken, eller? Andelen kvinnliga kandidater har ökat sedan valet 2017, men hur ser man det i valresultaten?

  Kvinnor röstar mer
  Valdeltagandet i kommunalvalet har sjunkit sedan toppåren på 1970-talet. Trots detta är kvinnorna flitigare att rösta än män i allmänhet.
  Andelen kvinnliga kandidater låg
  Partierna når inte riktigt upp till 60/40 i rekryteringen av kandidater för kommunalvalet.