Valdeltagande

  7.4.2017

  Kommuntorget har samlat ett paket med statistik om kommunalval. Du kan bekanta dig med hur valdeltagandet utvecklas, kandidatuppställningar eller hur det står till med jämställdheten i kommunalpolitiken.


  Kommunvisa uppgifter
  – 2012
  2017

  Valdeltagande i kommunerna
  Andelen som röstar i kommunalvalet har sjunkit dramatiskt sedan 1970-talet
  Röstberättigade Antal röstande Valdeltagande
  2017 4 397 104  –
  2012 4 303 064 2 507 244 58,3
  2008 4 191 662 2 565 413 61,2
  2004 4 099 864 2 403 260 58,6
  2000 4 014 611 2 242 811 55,9
  1996 3 941 019 2 417 057 61,3
  1992 3 801 449 2 695 248 70,9
  1988 3 762 623 2 652 603 70,5
  1984 3 666 750 2 713 712 74
  1980 3 530 447 2 756 549 78,1
  1976 3 429 796 2 692 841 78,5
  Förhandsröstning vanligt
  I valet 2017 var andelen som röstade på förhand störst i Kaskö.