Kommuntorget har samlat ett paket med statistik om kommunalval. Du kan bekanta dig med hur valdeltagandet utvecklas, kandidatuppställningar eller hur det står till med jämställdheten i kommunalpolitiken.

 

Kommunvisa uppgifter: 2021 | 2017 | 2012.