Kommunalval

  20.3.2017

  Kommuntorget har samlat ett paket med statistik om kommunalval. Du kan bekanta dig med hur valdeltagandet utvecklas, kandidatuppställningar eller hur det står till med jämställdheten i kommunalpolitiken.

   

  Kommunalval arrangeras vart fjärde år i Finland. Sedan 1970-talet har valdeltagande i kommunalvalen sjunkit med nästan 20 procentenheter, även om nivån internationellt sett fortfarande är god. Mer om Valdeltagande >

  Resultatet i kommunalvalet avgör vem som styr kommunen de följande fyra åren. Mer om resultaten >

  Fast kvinnor röstar mer flitigt än män i kommunalvalet sitter de på färre fullmäktigeposter och är inte lika ofta ledande förtroendevalda. Mer om jämställdhet i politiken >