Bild: Sjundeå kommun.

Sjundeås nya kommundirektör bör ha för tjänsten lämplig högskole-​examen samt erfarenhet av kommunalförvaltning och kommunal ekonomi samt goda kunskaper i båda inhemska språken. Detta är förslaget kommunstyrelsen ger till kommunfullmäktige, enligt kommunens pressmeddelande.

Dessutom förutsätts av den nya kommundirektören bland annat kännedom om den offentliga sektorn, prov på praktiskt personalledarskap, erfarenhet av förändrings-​ och strategiskt ledarskap, syn på framtidens kommun och kännedom om näringslivet. Kommundirektören bör även ha goda nätverks-​, samarbets-​ och kommunikationsfärdigheter.

Sjundeå kommundirektörs tjänst kommer att lediganslås i mitten av augusti. Nuvarande kommundirektör Juha-​Pekka Isotupa kommer att gå i pension under nästa år.

– Sjundeå behöver en kommundirektör med förmåga att hålla de lokala hjulen i rullning samtidigt som hen leder kommunens framgångsrika utveckling både som en del av metropolområdet och västra Nyland, säger intervjugruppens ordförande, kommunfullmäktiges ordförande Merja Laaksonen.

– Vi anser det viktigt att vår kommundirektör främjar och uppmuntrar en konstruktiv dialog och starkt förtroende mellan kommunens anställda och de förtroendevalda, tillägger Laaksonen.

Kommunen kommer att anlita ett rekryteringsföretag i processen. Meningen är att kommunfullmäktige fattar beslut i november och att den nya kommundirektören kan börja i början av mars månad.

Sjundeå är en kommun större än sin storlek i Västra Nyland med ca 6 200 invånare, som hör till huvudstadsregionens tillväxtzon. Sjundeå hör till HRT-​området med tanke på både buss- och tågtrafik. Sjundeå är ett livskraftigt tvåspråkigt område, där språkgrupperna kommer bra överens sinsemellan.