Kommuntorget har samlat ett paket med statistik om kommunalval. Du kan bekanta dig med hur valdeltagandet utvecklas, kandidatuppställningar eller hur det står till med jämställdheten i kommunalpolitiken.

I tabellen framgår valdeltagandet i alla de tvåspråkiga kommunerna i kommunalvalet 2021. Utvecklingen är positiv i de flesta kommuner, även om förändringen som helhet är blygsam.

 

Förändringen sen senaste val (2017) anges i procentenheter i den högra kolumnen. Du kan enkelt sortera figuren genom att klicka överst i kolumnerna (fungerar tyvärr dåligt på mobil). 

Se motsvarande uppgifter för Kommunalvalet 2017