Sedan senaste kommunalvalet 2012 har antalet utlänningar som har rösträtt i kommunalvalet ökat dramatiskt.

 

Kommuntorget har sammanställt ett datamaterial med antalet röstberättigade från kommunalvalen 2012 och 2017 och granskningen visar att utlänningar som har rösträtt i Svenskfinland har ökat med över 30 procent.

I en artikel om avsaknaden av kandidattest på engelska konstaterades att det finns ett behov av kandidattest för utlänningar då det är allt fler som deltar i valet både som väljare och kandidater som inte har svenska eller finska som modersmål.

Vem får rösta i kommunalvalet?
Utgångspunkten är att alla som fyller 18 år senast på valdagen har rösträtt i kommunalvalet. Reglerna är de samma för finska medborgare, nordiska medborgare och EU-medborgare, men andra utlänningar skall också haft sin hemkommun i Finland i minst 2 år. Rösträtten gäller i den kommun där man varit registrerad den 51 dagen före valdagen.

Källor: Statistikcentralen, Val.fi