Thomas Björk inrättar sig åter i Nykarleby stadshus den 10 juni efter 18 års frånvaro. Foto: Joakim Snickars.

När 58-årige Thomas Björk sökte den lediga stadsdirektörstjänsten i Nykarleby för andra gången i våras visade han sig vara den överlägset populäraste kandidaten.

Stadsfullmäktige röstade på sammanträdet den 25 april och då fick han hela 25 av totalt 27 röster.

Själv befann sig Thomas Björk på en golfresa på sydligare breddgrader när avgörandets stund inföll.

– Jag följde med fullmäktigemötet i realtid på nätet, det var någonstans mellan flygplatsen i italienska Verona och vårt hotell i Gardasjön. På kort tid fick jag en massa gratulationer. Klockan halv sju följande morgon fick jag ge en intervju till Yle Vega, säger Björk.

Thomas Björk har nyligen avslutat ett femårigt värv som vd för arbetshälsoföretaget Työplus med 11 verksamhetslokaler runt om i Mellersta Österbotten och Jakobstadsregionen. Han har huvudsakligen varit stationerad i Karleby.

Från och med den 10 juni har Nykarlebybon Björk sitt nya arbetsrum på hemmaplan i Nykarleby stadshus.

– Det känns inspirerande och roligt att ta sig an det nya uppdraget. Inledningsvis kommer jag att presentera mig, sondera terrängen och bekanta mig med ledningen, personalen och förtroendevalda. Att skapa kontakter till det lokala näringslivet är en annan viktig uppgift i början.

– Jag går in med ett öppet sinnelag. När jag är mera varm i kläderna kommer jag att fokusera mycket på ledarskapet och organisationen, både på det lokala och regionala planet.

– Jag inleder på mjukt sätt med några veckors arbete. Från månadsskiftet blir det semester fram till slutet av juli. Stadshuset är stängt under den perioden, fortsätter Björk.

Nya stadsdirektör Thomas Björk har fått mycket positiv feedback från invånarna i hemstaden efter att han valdes till posten i slutet av april. Här får han en pratstund med den lokala konstnären Håkan Ahlnäs. Foto: Joakim Snickars.

Hockeyintresset knöt till hemlandskapet

Thomas Björk är född i Lepplax, Pedersöre. Han studerade först statsvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa i två och ett halvt år. Därefter sadlade han om och skrev in sig för ekonomistudier vid Svenska handelshögskolan i Vasa.

– På den tiden var mitt starka hockeyintresse en betydande orsak till att valde att studera i Österbotten och stanna kvar i landskapet. Jag spelade själv i IFK Lepplax på division 4-nivå, säger han.

Efter att ha avlagt ekonomie magisters-examen 1995 arbetade Björk ett år inom finansvärlden på Gyllenberg Asset Management i Helsingfors innan han etablerade sig på Estlander & Rönnlunds kontor i Vasa.

Åtta år senare, 2004, tyckte Thomas Björk och hans familj att tiden var mogen att flytta norrut och närmare de egna rötterna. Valet föll på Nykarleby.

– Jag valdes till stadskamrer i Nykarleby samma år och innehade den tjänsten i två år. 2006 fick jag möjlighet att börja arbeta inom bankvärlden. Inledningsvis hade jag många olika positioner på Aktia och senare var jag kunddirektör på Andelsbanken i Nykarleby.

Om den aktuella stadsdirektörsposten säger han att han helt enkelt inte kunde låta bli att söka. Sitt första försök att få jobbet gjorde han 2018 då Mats Brandt drog det längsta strået.

– Jag känner mig någorlunda uppdaterad om den kommunala världen i Nykarleby. Efter att jag slutade som stadskamrer har jag följt med den kommunalpolitiska turerna och även varit personligt engagerad när det byggdes ishall i staden.

– Invånarna i Nykarleby har allmänt taget varit positivt inställda och uppmuntrande efter att jag blev vald till stadsdirektör. Folk känner varandra i den här staden och jag uppfattar den lokala talkoandan som stark, tillägger Björk.

– Det skulle vara viktigt att säkra kontinuiteten på de ledande posterna på Nykarleby stad i fortsättningen. Förutom tre stadsdirektör har staden exempelvis haft tre ekonomichefer och två förvaltningschefer under de senaste åren. Flera tjänstemän har varit bosatta på andra orter och arbetspendlat till Nykarleby.

– Själv skulle jag gärna vilja vara stadsdirektör ända fram till min pensionering om hälsan står mig bi, säger Björk.

Hoppas på växande industriföretag

Nykarlebys invånarantal med cirka 7 500 invånare har varit stabilt under lång tid.

– Bland annat päls- och jordbruksföretag som är i behov av säsongsarbetare har attraherat en del inflyttare till trakten, bland annat från Ukraina och Belarus. Möjligheterna till integration är goda, till exempel via idrottsföreningar.

– Arbetskraftsinvandringen till Nykarleby kunde gärna fortsätta. Många företag behöver förstärkningar för att kunna växa.

– Kanske kunde orten också locka en och annan återflyttare. Efter coronapandemin har distansarbete blivit ett vanligare alternativ i arbetsvärlden, tillägger Björk.

Någon industriell megainvestering i Nykarleby har Björk svårt att tro på i det här skedet.

– Olika lokala industriföretag kunde förhoppningsvis bli större samtidigt som det tillkommer någon ny aktör.

Björk omnämner några intressanta aktuella företagsprojekt i Nykarleby.

– Företaget Jepro som satsar på proteintillverkning från fluglarver planerar att bygga ut.

– Det holländskt ägda plastindustriföretaget Adapa i Jakobstad med cirka 60-70 anställda har framskridna planer på att flytta till Nykarleby för närvarande, säger Björk.

Utmaningar finns det gott om i den moderna kommunala världen. Den omfattande centraliseringen av olika typer av service är ett fenomen som slår hårt mot landsbygden och byarna såväl i Nykarleby som i andra delar av Finland.

– Det är bra om man kan bevara byarnas livskraft så långt som möjligt. Men samtidigt bör det inte heller göras på ett konstgjort sätt om olika underlag inte räcker till.

– Nykarleby kunde också profilera sig som ett alternativ för havsnära boende i högre grad än tidigare, tillägger Thomas Björk.