- Det har varit lugnt i början. Det är högsommar och semestertider just nu. Men såväl barnfamiljer som äldre personer har besökt simhallen under de första dagarna, säger Simon Granlund. Foto: Joakim Snickars.

Mitt i högsommarvärmen har den nya simhallen i Korsholm öppnats i hjärtat av Smedsby. Målet är att profilera hallen som en mångsidig och flexibel attraktion framöver, säger idrottskoordinator Simon Granlund.

Strax efter midsommarhelgen, måndagen den 24 juni, inföll premiären för Korsholms simhall.

— Det har varit ganska lugnt hittills. Vi har haft ett 50-tal besökare per dag under de två första dagarna. Man måste ha i åtanke att det är högsommar och dessutom semestertider. Konkurrensen från olika badplatser vid havet och sjöar är omfattande, säger Simon Granlund, idrottskoordinator på Korsholm.

Korsholms simhall finns i centrala Smedsby i anslutning till det tegelkomplex där Vallonia-hotellet och några andra serviceföretag är inrymda.

— De totala ytorna är visserligen mindre jämfört med de närliggande simarenorna i Vasa. Samtidigt har man lyckats koncentrera många olika funktioner till det här nybygget, betonar Granlund.

Hallbesökarna i Smedsby har tillgång till fyra 25 meters banor med ett vattendjup som varierar mellan en och två meter. Här finns också till exempel två bastur, undervisningsbassäng, vattenrutschbana, bubbelpool, kallbassäng, gångbassäng med varierande vattentemperaturer och stenbotten samt allaktivitetsbassäng med vattenduschar.

— Det är möjligt att ägna sig åt såväl motionssimning som olika former av terapi, muskelvård och avslappning. Målet är att kunna erbjuda något för alla målgrupper, säger Granlund.

59 barn från olika skolor i Korsholm har via en kommunal teckningstävling fått vara med om att dekorera vattenrutschbanan i Korsholms simhall. Foto: Joakim Snickars.

Skolklasser en viktig målgrupp

Simon Granlund beskriver inledningen för Korsholms simhall som ett slags mjukstart.

— I höst kommer simhallens profil att höjas avsevärt. Från och med den 2 september förlänger vi hallens öppettider. Besökande skolgrupper kommer att vara en viktig målgrupp vid sidan av till exempel olika föreningar och äldre invånare.

— Eftersom det handlar om en helt ny arena finns det goda möjligheter att vara öppna och lyhörda inför olika önskemål från användarna, tillägger Granlund.

Under skolåret kommer simhallen att reserveras för olika gruppbokningar mellan klockan 9 och 16 medan kvällstimmarna och helger är ämnade för den breda allmänheten.

Till simhallens fasta personal hör två heltidsanställda simlärare samt en simövervakare på heltid. Avsikten är också att ytterligare anställa tre deltidsanställda simövervakare.

— Inte minst med tanke på att simkunnigheten allmänt taget har försämrats i landet på senare tid betraktar jag den här simhallen som en angelägen satsning. Kanske skulle det också vara möjligt att ordna simkurser för vuxna framöver, säger Granlund.

Ett eget simhallsbygge har funnits på Korsholms önskelista ända sedan 1970-talet.

— Det har till exempel inte alltid varit så lätt att lyckas boka tider för skolklasser i Vasa simhall. Nu förbättras simmöjligheterna markant för skolorna i Korsholm, säger Granlund.

Korsholms simhall togs ibruk i Smedsby den 24 juni. Trots att ytorna inte är så stora har man koncentrerat många funktioner till hallen, säger Simon Granlund, idrottskoordinator på Korsholms kommun. Foto: Joakim Snickars.

Inte att förglömma i sammanhanget har förverkligandet av Korsholms simhall, vars totala kostnader uppgår till cirka 7,2 miljoner euro, i praktiken varit en omstridd politisk fråga.

Inför det avgörande fullmäktigebeslutet i augusti 2022 gick debatternas vågor höga. En del Korsholmspolitiker ansåg att bygget skulle bli alltför kostsamt i hårda inflationstider och att den nya hallen också skulle vara onödigt dyr i drift.

I samband med den slutliga omröstningen i Korsholms kommunfullmäktige röstade 27 av 43 fullmäktigeledamöter för ett simhallsbygge.