Stadsfullmäktige i Lovisa stad valde filosofie magister Tomas Björkroth till ny stadsdirektör för en period på sju år. Den nya stadsdirektören valdes på måndagskvällen genom val vid stadsfullmäktiges extra sammanträde.

Valet förrättades genom omröstning med slutna sedlar. Tomas Björkroth  fick 21 röster, dvs. mer än hälften av rösterna i den första omröstningsomgången och blev vald till tjänsten, enligt stadens pressmeddelande.

– Lovisa har många attribut som jag känner varmt för. Det är en kuststad och en tvåspråkig stad. Där finns både en klar och tydlig stadskärna men också landsbygdsområdena med livskraftiga byar, säger Björkroth i en intervju till Svenska Yle.

Miljöbiologen Björkroth har jobbat i 13 år på yrkesskolan Axxell där han leder naturbruksenheten på Kimitoön. Han är också SFP-politiker, ordförande i Pargas stadsfullmäktige.

Läs hela artikeln här: Tomas Björkroth lämnar Pargas för Lovisa: ”Jag vill vara en inlyssnande stadsdirektör”

Med den som blev vald till tjänsten som stadsdirektör ingås ett separat direktörsavtal som läggs fram för stadsstyrelsen för godkännande efter det att stadsfullmäktiges beslut om valet av stadsdirektör har vunnit laga kraft.

Önskemålet är att den nya stadsdirektören tillträder sin tjänst 1.9.2024. Femton personer sökte tjänsten som stadsdirektör i Lovisa stad inom utsatt tid 15.4.2024.