Kommunalvalresultat genom tiderna
Nedan visas valresultaten på riksnivå sedan 1976

Källor: Statistikcentralen, Val.fi