Resultat

    7.4.2017

     

    Kommunalvalresultat genom tiderna
    Nedan visas valresultaten på riksnivå sedan 1976

    Källor: Statistikcentralen, Val.fi