Johanna Lindholm tillträder i september och ser fram emot att bygga upp fungerande helheter kring sina ansvarsområden: språk, skärgård, Åland och Norden.

Johanna Lindholm blir sakkunnig i Kommunförbundets svenska team. Hennes ansvarsområden är bland annat språk- och skärgårdslagstiftningen och Åland. Hon kommer även att koordinera Kommunförbundets nordiska samarbete.

– Det känns som att komma hem, säger hon förnöjd.

Johanna Lindholm kommer närmast från välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab, där hon arbetat som jurist ända från starten av välfärdsområdenas verksamhet. Före det bevakade hon som sakkunnig vid Kommunförbundet de svenska frågorna i social- och hälsovårdsreformen.

Lindholm tillträder i september och ser fram emot att bygga upp fungerande helheter kring sina ansvarsområden: språk, skärgård, Åland och Norden.

– Jag har stora förväntningar på mitt nya uppdrag. Med hjälp av andra sakkunniga på Kommunförbundet kommer jag att bygga upp nya helheter och samarbetsformer som ska betjäna de tvåspråkiga kommunerna på fastlandet och kommunerna på Åland på ett så bra sätt som möjligt. Det vi gör kommer förhoppningsvis att gynna hela kommunfältet, också de finskspråkiga kommunerna.

I sitt nya uppdrag kommer hon att ha stor nytta av sina tidigare arbetserfarenheter inte minst i språklagstiftningsfrågor.

Under en stor del av sin karriär har språklagstiftning varit en del av arbetsvardagen.

– Jag kom in på språklagstiftningen av en slump år 2010, sedan dess har den hängt med. Språklagstiftningen är rolig att jobba med eftersom den genomsyrar en jättestor del av den lagstiftning som berör den offentliga sektorn. För att förstå språklagstiftningen i praktiken ska man vara generalist, vilket har varit lärorikt för mig. Jag har hela tiden lärt mig nya saker.

Som jurist på Hyvil har hon bland annat jobbat med språklagstiftningen ur ett nytt perspektiv; de nya välfärdsområdenas förvaltning.

– Språklagstiftningen är ganska statisk, men det kommer hela tiden in nya sammanhang där man måste fundera på hur den ska tillämpas i praktiken. Man kan säga att kärnan är oförändrad, medan tillämpningsområdena lever.

De nya sysselsättningsregionerna som inleder verksamheten 2025 är exempel på nya områden där språklagstiftningen har en roll.

Hennes andra ansvarsområde, skärgårdslagstiftningen, är även den bekant för henne. Johanna Lindholm är för närvarande medlem i en arbetsgrupp vid Jord- och skogsbruksministeriet som arbetar med att förnya skärgårdslagstiftningen.

– Uppdraget är att uppdatera lagstiftningen så att den bättre passar in i dagens förhållande och strukturer.

Johanna Lindholm är från sina tidigare jobb bekant med Ålands specialstatus och kommer framöver att i sin roll som sakkunnig agera för en ökad dialog med Ålands kommuner.

– Den åländska lagstiftningen har jag tangerat förut och jag har också samarbetat med olika aktörer på Åland. Det kommer att bli intressant att gå in i den åländska lagstiftningen och självstyrelsen lite närmare nu.

Fakta/ Johanna Lindholm

  • Född i Vasa och uppvuxen i Solf i Korsholm, bosatt i Kyrkslätt
  • Familj: Sambo och ett barn
  • Ålder: 44 år
  • Utbildning: Jur.mag. från Helsingfors Universitet, skrev sin avhandling om non-refoulement-principen och konflikten mellan folkrätten och EU-rätten i ärenden om avvisningar av asylsökande
  • Karriär: Jurist vid välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab (2023–24), sakkunnig vid Kommunförbundet (2021–22), jurist och sakkunnig vid Folktinget under olika perioder (2012–2021), projektanställd vid Nylands förbund, specialplanerare vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, juridiskt ombud inom den finlandssvenska funktionshindersektorn
  • Aktuell: Ny sakkunnig i Kommunförbundets svenska team från och med september