”Har du blivit en sådan som gör saker mer invecklade?” lär min farfar skämtsamt frågat min pappa då han i tiderna berättade att han blivit utvecklingschef på sitt jobb. Nu när jag börjat mitt jobb som utvecklingschef i svenska teamet på Kommunförbundet är frågan inte bara smålustig utan tvärtom något jag vill ta på rätt så stort allvar.

Kommunförbundet har en omfattande forsknings- utvecklings- och innovationsverksamhet som finns till för att stödja och främja förnyelse och utveckling i kommunerna och i hela kommunsektorn. Varje år deltar kring 150 kommuner aktivt i våra utvecklingsprojekt, vilket i praktiken betyder att runt hälften av Finlands kommuner är med på något hörn. På det här sättet vill Kommunförbundet säkerställa att utvecklingsverksamheten verkligen möter det behov som finns ute i kommunerna och få in perspektiv och erfarenheter från olika slags kommuner.

Ofta har svenskan glömts bort, eller så orkar man inte tänka på språkfrågan eftersom det känns just invecklat.

Här ser jag att språket är en viktig faktor och något vi måste ta med redan i startskedet av våra utvecklingsprojekt. Jag tänker t.ex. på alla digitaliseringsprojekt där det ofta först i slutskedet märks att svenskan saknas och att programmet i fråga inte talar svenska. Eller på alla de gånger då översättarna kopplas in först då allt annat är klart och den svenska versionen därför lanseras senare. Ofta har svenskan glömts bort, eller så orkar man inte tänka på språkfrågan eftersom det känns just invecklat. Här måste vi bli bättre både på Kommunförbundet och ute på fältet.

Mitt jobb som utvecklingschef är att se till att svenskan och tvåspråkigheten genomsyrar hela Kommunförbundets utvecklingsverksamhet och att de svensk- och tvåspråkiga kommunerna är med i så stor utsträckning som möjligt.

Tänk om vi kunde arbeta fram en modell där språkliga aspekter alltid är med på kartan redan i planeringsskedet!

Utgångspunkten för all utvecklingsverksamhet i Kommunförbundet är att de resultat som föds ska kunna utnyttjas av hela kommunfältet. Genom att skala upp och ta i bruk fungerande verksamhetsmodeller i olika kommuner når vi de största effekterna både samhälleligt och ekonomiskt. Tänk om vi kunde arbeta fram en modell där språkliga aspekter alltid är med på kartan redan i planeringsskedet!

Du som jobbar med utvecklingsfrågor (eller har en bra idé eller något problem du vill påpeka), tveka inte att ta kontakt. ”Tillsammans utvecklar vi världens bästa kommunfält”  lovar vi på Kommunförbundets hemsidor. Jag för min del lovar jobba för att Kommunförbundet ska få en ännu starkare tvåspråkig profil. Det ska inte vara invecklat att göra utvecklingsarbete på svenska i Finland. Tvärtom, det ska vara enkelt.

Läs mer om Kommunförbundets utvecklingsverksamhet här

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *