Kommunerna tar gärna i bruk innovationer som förnyar deras verksamhetsformer, visar en Innovationsbarometer som Kommunförbundet har låtit göra.

95 procent av de kommuner som svarade på enkäten uppgav att de under de två senaste åren tagit i bruk minst en innovation.

Innovationer är vanliga i kommuner av alla storlekar och i alla typer av kommunala verksamheter. Process- och organisationsinnovationer är dock de överlägset vanligaste.

Över hälften av de kommuner som har svarat på enkäten uppger att de har använt och tagit i bruk idéer från andra kommuner i den egna verksamheten.

Oftast är det den egna personalen och kommunledningen som har uppmuntrat kommunerna att ta i bruk nya idéer. Innovationer utvecklas också i samarbete med till exempel kommuninvånarna och företag på orten. Samarbeten mellan kommunens olika verksamhetsenheter eller med de förtroendevalda föder också nya idéer, liksom ny teknologi.

Det största hindret för innovationer är de begränsade ekonomiska resurserna.

Enkäten som Kommunförbundet har gjort isamarbete med sina nordiska systerorganisationer skickades till alla kommuner i Finland. 36 procent svarade.

I september 2019 publiceras den nordiska innovationsbarometern på engelska.

Den finländska innovationsbarometern kan laddas ner här (på finska).

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *