Kristina Wikberg

Kristina Wikberg

Kristina Wikberg är direktör för Svenska och internationella ärenden vid Kommunförbundet.