Kommuner kan få bidrag för arbete i Asien och Sydamerika

25.2.2015

Utrikesministeriet lägger om reglerna för att söka u-landsbistånd för kommuner. Det är i fortsättningen inte mera bara en fråga om ett Afrika-program, utan kan gälla alla u-länder. Också Asien eller Sydamerika kan nu vara med.

Kommunerna kommer kunna söka om finansiering för kommunvisa arbetspar. Ansökan önskas till maj 2015. Den sökande ska vara en kommun eller en samkommun. Också Kommunförbundet kan vara en sökande.

Syftet är att ta fram positiva verkningar om allt som gäller kommunal verksamhet och demokrati. Den kommunala verksamheten kan innefatta allt som gemensamt upplevs som viktigt, till exempel vattenrening eller bibliotek. Demokrati ska gärna ses i ett större sammanhang som mänskliga rättigheter och medborgarnas delaktighet.

Det första året gäller finansieringen formellt bara planering, efter det så kan man våren 2016 söka på nytt för egentlig verksamhet som kan finansieras för maximum tre år i taget. Från utrikesministeriets sida önskar man nu att nya kommuner skulle komma med. Många kommuner som redan nu har flera års erfarenhet av samarbete ser inte behovet av ett nytt planeringsskede, utan vill gå direkt in på själva verksamheten. Men eftersom de inte är garanterade en fortsättning måste de ansöka på nytt och gå enligt samma förfarande som nya kommuner.

Kriterierna för att få vara med är att man är beredd på långsiktigt arbete och intresserad av att jobba med biståndsfrågor. Minst 15 procent av kommunens egen insats ska komma från den finländska kommunen eller lokala aktörer i kommunen, men vilka de är lämnas öppet. Hälften av detta kan värderas som arbete, men hälften, 7,5 procent, skall vara i rena pengar. I Finland får maximalt 10 procent av kostnaderna gå till förvaltningen och en kommunalt anställd tjänsteinnehavare skall vara ansvarig. Och samarbetskommunen skall vara i ett u-land enligt OECDs kriterier, men gärna ha en finländsk beskickning i landet.

Kravet på att kommunen ska kunna finansiera verksamheten med en penninginsats kommer i dagens krassa ekonomi att säkert stöta på problem och motstånd tror man från kommunalt håll. Å andra sidan motiverar ministeriet det med att kommunens lokala samarbetspartners kan stå för insatsen och att samma regler gäller för medborgarorganisationerna.

Kommunförbundet och kommunerna har länge haft ett eget biståndsprogram som skötts tillsammans med Utrikesministeriet och som beviljats för kommunpar i Finland och Afrika. Bland annat Raseborg, Vanda och Tammerfors har varit med aktivt med. Summan som reserverats för år 2015 är 500 000 euro.

Fundera nu på om din kommun är intresserad!

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här