Att börja jobba på nya sätt var temat för Svensk träff, som nyligen samlade svenskspråkiga, kommunalt förtroendevalda över partigränserna på Kommunförbundet. Alla var överens om att intressebevakning vad gäller svenska frågor kommer att bli en utmaning gentemot en regering som består av Centern, Sannfinländarna och Samlingspartiet. Det kommer att kräva nya tag, nya nätverk och en stor dos nytänk.

Många idéer om hur man kunde börja jobba på nya sätt kastades fram. En av tankarna var att skaffa sig nya vänner i politiken. Hur skulle det vara om vi alla fick en ”kompis” i form av en riksdagsledamot i ett av regeringspartierna? En vän som vi låter få en inblick i hur den kommunala, svenskspråkiga världen i Finland – vår värld – ser ut?

En annan idé handlade om kommunikation. Hur kan vi bli bättre på kommunikation, kan till exempel Kommuntorget som en svenskspråkig, digital nyhetssajt om kommuner utvecklas till ett forum där vi kan kommunicera bättre än i dag? Är torg och nya innehålls-
aktörer en ny ingrediens i Svenskfinlands digitala agenda, som ännu ingen skrivit?

”En viktig bro till den internationella och globala världen går via Norden.”

Man måste testa och prova sig fram. Eftersom ingen har en kristallkula och vet vad framtiden för med sig är det bäst att göra, inte i fina ord och överentusiastiska visioner, utan konkret och på riktigt. Just nu och genast. Sedan ändrar man kursen om vädret kräver så.

En viktig bro till den internationella och globala världen går via Norden. Den bron är faktiskt vi finlandssvenskar världsbäst på att bygga. När man träffar nordiska kollegor märks det att Finland är mycket viktigt för dem. Man följer med våra reformer, både när vi lyckas och misslyckas, och man är intresserad av hur till exempel Sannfinländarnas flyktingpolitik kommer att se ut, vad som händer med vårdreformen och hur kommunreformen går framåt.

Låt oss ta tillvara det här intresset med att titta på de andra nordiska länderna. I alla länder är reformerna och diskussionen kring dem väldigt lika. Det finns all orsak att skapa flera möten och diskussioner mellan norrmän, danskar, svenskar, finländare och islänningar. Det är i mötet med tillräckligt likasinnade, men tillräckligt olika, som nya kreativa idéer föds. Idéer, som kan föra oss vidare på en ny kurs i de stormiga vatten som vi just nu seglar i.

Publicerad i Fikt 4/2015.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *