Det kommer inte att finnas tillräckligt med lärare, socialarbetare eller vårdpersonal i framtidens Sverige.

— Därför måste deras jobb digitaliseras så långt som möjligt. Och det är SKL som ska gå i bräschen för digitaliseringen.

SKL:s verkställande direktör Vesna Jovic, ny verkställande direktör för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ser en framtid där befolkningen blir allt äldre.

— År 2030 har befolkningen i arbetsför ålder minskar kraftigt. Hela befolkningens struktur förändras. Vi svenskar blir äldre och trots att antalet barn och unga växer med 29 procent växer den arbetsföra delen av befolkningen alltför lite, med bara 6 procent, säger Jovic.

Gruppen över 80 år växer allra mest, 44 procent.

— Det blir svårt med kompetensförsörjningen och vi har framför oss en stor pensioneringsvåg. Därför måste vi satsa på digitaliseringen.

Jovic har jobbat som VD på SKL i ett och halvt år. Hon känner sina kolleger i de nordiska länderna personligen och senast i somras träffade hon Kommunförbundets VD Jari Koskinen på ett nordiskt möt för direktörerna i Kommunförbunden i Tavastehus.

Kommunantalet stabilt i Sverige

Jovic ser en utveckling där urbaniseringen fortsätter som en stark kraft. De stora städerna blir ännu större, i de små samhällena bor de äldre kvar. Hon tror inte på att antalet kommuner i Sverige minskar via en kommunreform, däremot kommer samverkan kommuner emellan att öka.

Jari Koskinen, ställde en egen fråga till sin kollega i KS.

Kan ett kommunförbund ha olika kundstrategier beroende på hurdan kunden är?
Jovic svarar ja:
— Vårt arbete bygger mycket på nätverks­arbete på alla nivåer. Vi träffar de tio största tillväxt­kommunerna. Vi har viktiga nätverk inom arbetsgivar­organisationen. Chefs­juristerna i de stora kommunerna träffas ofta. De små kommunerna träffas separat och vi satsar mycket på att åka ut till dem för att bidra med strategisk kompetens.

Regionernas (tidigare landsting) antal kommer inte heller att drastiskt minska. Men de kommer att få mera utvecklingsansvar och de regioner som är bra på att jobba med kommunerna bli framgångsrika.

Jovic beskriver sitt och SKL:s jobb för Sveriges 290 kommuner och 20 regioner som mycket aktivt.

— Vi har 260 aktiva politiker inom SKL, de lär oss mycket och bidrar till vår legitimitet, säger hon.

Förutom kommundirektörsnätverket som träffas två gånger per år har hon ett nätverk med regiondirektörer som träffas varje månad.

— Min roll är svår. Det handlar mycket om att jag måste bygga personliga relationer till alla. Jag lägger stor vikt vid att känna både kommun- och regiondirektörerna. Jag försöker hela tiden tänka själv och inte bara bevara status quo, SKL måste våga leverera nya lösningar.

Nya politiska partier uppstår

Jovic säger att medborgardemokratin och invånarnas delaktighet kommer att förändras, människorna blir mindre partitrogna.

— Vi ser att många i dag inte mera känner ett ansvar för helheten och det uppstår grupperingar som driver bara en fråga. Det återspeglar sig i populism.

Sverige kommer att närma sig personval och då är det är en fördel om man som förtroendevald kan beskriva helheten och visa vilka värden man står för.

SKL ska leverera nya smarta lösningar

Enligt Jovic har SKL i dag Sveriges bästa experter och organisationen har lärt sig att sätta ihop fungerande team. Hon tror inte på någon stor organisationsförändring, men talar varmt för ett nytt sätt att jobba. De nuvarande avdelningarna består och parallellt med dem bildar man små team som består av experter, som framför allt ska hitta nya kreativa lösningar.

— På några veckor kommer teamen att kunna prestera förutom analyser också nya smarta lösningar på olika problem.

Kommunfältets framtid i Norden

I en artikelserie om kommunfältets framtid intervjuar Kristina Wikberg ledarna för de nordiska kommunförbunden. Intervjuerna är ett resultat av Kommunförbundets nordiska utbytesprogram som hon deltar i hösten 2018 och våren 2019.

De organisationer som medverkar är Finlands Kommunförbund, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Norges kommunorganisation KS, Kommunernes Landsforening (KL) i Danmark och Islands Kommunförbund.

>> Alla artiklar i serien

Om Vesna Jovic

Vd för SKL, tillträdde 2017. Socionom från högskolan i Örebro. Har varit förvaltningschef, kommundelschef och kommundirektör i Huddinge, Vandas vänort

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *