Springer konsumenterna och produktutvecklarna förbi den offentliga sektorn? När man ser hur mödosamt det kan vara för politikerna att enas om hur social- och hälsovården ska skötas, väcks onekligen frågan.

Hälsa och välfärd är nämligen en av de mest växande industrierna i världen. Medicinsk teknologi har vuxit fram som ett nytt tvärvetenskapligt forskningsområde och mycket sker via genforskning, bioteknologi och kliniska vetenskaper. Nya företag och produkter föds, jättarna på hälsovårdsmarknaden lägger upp världsomfattande strategier och små startupföretag uppstår i närheten av universitetscampusen. Hälsovårdsindustrin går bra oberoende av om det är fråga om Asien, USA, Mellanöstern eller Europa.

Vi kan se tre stora trender. Vi är intresserade av vad vi äter och hur vi lever, vilka gener vi bär på och vår för risk för att få olika sjukdomar. Detta kan leda till livsglädje, lust, hunger och njutning men också ångest, smärta, rädsla och depression. Och inte bara för oss själva utan för alla vi älskar; våra barn, föräldrar, vänner och bekanta.

Vi vill veta mera. Vi googlar sjukdomar på gott och ont, vi utbyter information med likasinnade. Vi hatar att inte snabbt få tillgång till blodprovsresultat. Vi vill själva stå i centrum för informationen.

Vi vill påverka. Vi vill bli delaktiga i vår egen hälsoframtid. Vi vill förstå våra laboratorieresultat, vi vill pröva alternativa mediciner och vi vill testa oss fram till det nya och det bättre. Vi vill äga vår kropp med att väga och mäta oss, screena och belysa oss och bära ett större ansvar för den. Vi har bärbara sensorer, appar och aktivitetsband som mäter kalorier, steg, puls och sömn – och vi förväntar oss snart att all medicinsk information ska vara lika lätttillgänglig.

Politiska kompromisser och reformer i all ära, men hälsovårdsindustrin utvecklas oberoende av dem. Världen stannar inte upp och vetenskaper som medicin, teknologi och biologi utvecklas med rasande fart oberoende av hur social- och hälsovårdsreformen går vidare. Finland är beroende av de trender och den forskning och produktutveckling som sker både nationellt och internationellt och dessa påverkar oss mera än vad vi tror. Utmaningen för politikerna är att bygga upp ett samhälle som ger utrymme och möjlighet för detta.

Ledare i Fikt 2/2015

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *