År 2017 har det gått hundra år sedan Finland blev en självständig stat. Den 6 december år 1917 förklarade lantdagen oss som självständiga. Bakom oss hade vi haft hundratals år med Sverige och efter det varit under ryskt styre. Framför oss skulle vi ha ett inbördeskrig, en väpnad konflikt mellan den röda och den vita sidan, och ett hårt vinterkrig mot Sovjetunionen.

Historia är intressant, särskilt när det berör en själv. De dramatiska åren är inte så långt borta som man skulle kunna tro. Min mormor var bara sjutton år gammal när Eugen Schauman mördade generalguvernör Nikolaj Bobrikov, som ansågs vara en diktator. Efter det dyrkades Schauman som den tidens största popidol av de unga flickorna. Finland levde i nationalromantikens tidevarv då man inte visste av ett FN eller ett EU. Den här händelsen, storfurstendömet Finlands första politiska mord, ledde oss sedermera vidare mot självständighet. Min mormor var trettio år då Finland blev självständigt.

Att ha beröring till historien är känslosamt, men det är minst lika viktigt att se framåt i tiden. Framtiden skapas av oss i dag – tillsammans. Hur vill vi att vår framtid ska se ut om hundra år? Har vi frihet och kreativitet att hitta och pröva nya lösningar som tryggar välfärdssamhället? Har vi fred och mänskliga rättigheter?

Den kommunala självstyrelsen och demokratin står i dag inför en av de största kriserna under sin tid. Förslaget till vårdreform för med sig att hälften av kommunens pengar och uppgifter förs över till samkommuner som styrs av personer som invånarna inte kan välja via direkta val. Varningsklockorna borde nu ringa. Valdeltagandet var extremt lågt i senaste kommunalval och arbetet med att utveckla andra demokratiformer för kommuninvånarna går långsamt.

Nästa år är det 150 år sedan landskommunerna fick sin självstyrelse och separerades från församlingarna. Städernas självstyre hade utvecklats redan tidigare från mitten av 1300-talet genom ett råd som valdes av stadens borgare, samt av en fogde, som tillsattes av kungen. Den 6 februari 2015 firas 150 år av kommunal självstyrelse.
Kom gärna med tips och idéer på hur vi tillsammas kan lyfta fram kommunens goda sidor inför båda dessa jubileumsår.

Ledare i Fikt 8/2014

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *