Social- och hälsovårdsreformen behandlas som bäst i riksdagen. Vi på Kommunförbundet följer med den lite som en thriller – man undrar hur det ska sluta. Ska grundlagsutskottet godkänna reformen och kommer det att bli förändringar? Vilka blir de och räcker tiden till? Och framförallt – kommer reformen att framstå som begriplig?

 

Vi som jobbar som sakkunniga har ett viktigt uppdrag i att förklara innehållet i olika samhällsreformer som rör kommunen och dig som invånare. I år har vi haft många stora reformer på vårt bord: kommunstrukturen, statsandelarna, kommunallagen och nu vårdreformen. Men hur förklarar man innehållet i reformerna på ett begripligt sätt? Kan vi enkelt och lättfattligt beskriva hur det är tänkt att det nya ska fungera, hur det ska finansieras eller vilka för- och nackdelarna är?

 

Ifall omvälvande samhällsreformer inte kan förklaras på ett begripligt sätt, så att folk förstår, är det illa. Här möter vi en stor utmaning. Samhället får inte bli alltför invecklat och vi får inte glida in i ett språkbruk som bara experter behärskar. När universitetsläraren Siv Sandberg vid Åbo Akademi berättar att många av första årets studerande har svårt att beskriva skillnaden mellan en kommun och en samkommun så visar det att man inte ska ta saker för givet.

 

Nu står vi inför en reform där social- och hälsovården organiseras i fem (5) stora områden med ansvar för att organisera och nitton (19) områden med ansvar för att producera vårdtjänster. Alla är samkommuner som ägs av kommunerna. Är helheten begriplig? Kommer unga som drömmer om att bli sjukvårdare eller läkare att fullt ut förstå den kontext, det sammanhang, som omger vården? Särskilt med tanke på att man i kommunalvalet inte ens kan rösta på en kandidat till samkommunens fullmäktige. Förstår man ekonomin och hur kostnader och utgifter påverkas? En förutsättning för en fungerande demokrati är att man förstår vad som händer i samhället omkring en.

 

Vår nya webbsatsning Kommuntorget, som nu har öppnats, finns till för dig som är intresserad av samhället och den kommunala sektorn. Vi strävar efter att erbjuda en plattform för diskussion om allt som berör kommunerna och dig som kommuninvånare. Kom gärna med och hjälp oss att bli bättre!

 

Ledare i Fikt 1/2015

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *