Nyhetsrubrikerna om människor som mår dåligt är många. Vi läser om ökad droganvändning och ångest som krig och miljöförstörelse orsakar. Kriserna är många och färre lär de inte bli.

– Vi kan sätta ord på saker och fenomen och de är inte längre ett sånt stigma som tidigare. Samtidigt vet vi att mörkertalet varit stor. Siffrorna som vi inte känner till finns fortfarande men inte lika utbrett.

Den här artikeln ingår i nya Kommuntorget Magasinet.

Det säger projektchef Karin Palmén vid föreningen Mieli r.f. Hon leder projektet Välbefinnande i kommunerna. Syftet är hjälpa kommuner långsiktigt och strategiskt stärka psykisk hälsa. Tillsammans skapas ett nätverk och en checklista med åtgärder.

– Vårt glädjebudskap är att det går att öka välbefinnandet och det behöver inte kosta kommunen så otroligt mycket.

Visste du att …

De årliga kostnaderna för försämrad psykisk hälsa är cirka 11 miljarder euro.

Forskning visar att det går att stärka psykisk hälsa samt förebygga och behandla psykiska problem.

Både när det gäller folkhälsa och samhällsekonomi är det viktigt att man främjar psykisk hälsa samt förebygger och behandlar psykiatriska tillstånd. Källa: Mieli r.f.

Det är mycket dyrare att ständigt reparera det som är sönderslaget. Främjande och förebyggande arbete är inte gratis heller men på sikt är det lönsamt.

I grunden finns gott beslutsfattande.

– Förstås, allt beslutsfattande ska vara bra. Det ska utgå från fakta och forskning, ha tydliga mål och slå fast åtgärder som sedan följs upp. 

Det är inget som sker över en natt. Karin Palmén betonar vikten av tålamod och att ta hjälp av andra.

I kommunerna görs redan mycket hälsofrämjande arbete som att bygga idrotts- och motionsanläggningar samt ytterligare sänka tröskeln för invånarnas möjligheter att njuta av naturen och varandra.

Många kommuner sysslar även med deltagande budgetering. Dessutom deltar de allra flesta barnen och ungdomarna i småbarnspedagogiken och senare går de i skola. De går alltså att nå.

– I kommunerna finns därmed en massa information om vad invånarna önskar göra för att må bra. Och vi vet hur få tag på dessa människor.

– Det gäller att titta framåt och utnyttja de resurser som finns. I vårt projekt vill visa på modeller och erfarenheter som fungerat i en kommun och då kan de säkert fungera också i en annan.

Kommunernas ansvar

Är att främja välbefinnande och hälsa. 

I samband med social- och hälsovårdsreformen står kommunernas hälsofrämjande arbete inför nya utmaningar.

Projektet ”Välbefinnande i kommunen” stöder kommunerna i deras hälsofrämjande arbete.

Ett centralt verktyg är Mieli rf:s “Checklista för välbefinnande i kommunen”.

Projektet genomförs tillsammans med 28 kommuner.

Läste du redan detta?