Det är ibland dyrt att titta framåt. Satsningar på utbildning och välmående kan handla om bra planering, engagemang och goda exempel. Och det behöver inte kosta massor. I nya tidningen skriver vi om allt detta och mycket mera.

… och på tal om det …

Forskning visar hur koronatiden påverkat särskilt ungdomar. Det finns utmaningar men det finns också förslag på fiffiga lösningar. Mieli r.f., organisationen som främjar psykisk hälsa har idéer som torde tilltala kommunerna med stort ansvar för samhällets välmående.

Kommunförbundets svenska enhet har startat ett integrationsprojekt med bra lyft. En första rapport ingår i magasinet. Mera följer på nätet.

Vad pågår i Bryssel och varför är Kommunförbundet där? Läs i magasinet.

Och naturligtvis diskuterar vi svenskan! 

Tidningsomslagets bild: Jennifer Granqvist.