Viktigast är att fokusera på attityder och hjälpa eleverna att hitta glädjen att lära sig. Ju tidigare färdigheterna kan tas fram desto bättre. Foto: Pixabay.

Barns- och ungas användning av mobiler har igen varit på tapeten. I regeringsprogrammet finns en skrivning om förbud att använda mobiler. Samtidigt vet vi att många lärare använder digitala verktyg i undervisningen. Hur borde vi alltså tänka här?

Det plingar till i min mobil – det är veckorapporten från Apple om min användning av mobilen den gånga veckan. ”Your screen time was up 5 % last week”. Varje gång jag klickar upp veckostatistiken, tänker jag att den kommande veckan ska jag minska på antalet timmar på telefonen och sociala medier.

I skolan lär sig barn och unga färdigheter för livet. Det är baskunskaper som läsa, skriva, räkna och kunskap om omvärlden, samhället, historien – ja ni vet. Men i skolan lär de sig även viktiga färdigheter som stresshantering och sociala relationer, studieteknik och insikt om hur man lär sig. Och digitala färdigheter. I skolan behöver eleverna lära sig använda olika digitala verktyg, inklusive mobilen. Samtidigt behöver elever stöd i att fokusera på sitt skolarbete trots lockelsen av intressanta aviseringar. Det är ingen hemlighet att sociala medier är mycket beroendeframkallande, så att kunna sätta bort telefonen är en färdighet som barnen behöver lära sig med stöd från vuxna, vuxna hemma och vuxna i skolan. Användning av mobilen och digitala verktyg i undervisningen ska vara både pedagogiskt och innehållsmässigt motiverat, precis som allt annat i skolan.

Vi vet att mobilerna ibland stör undervisningen.  Därför är det viktigt att lärarna känner till sina rättigheter och skyldigheter och använder dem för att upprätthålla lugn och ordning i klassen. En annan nackdel är att sociala medier och mobilerna skapar nya element och sätt för mobbning. Men att helt förbjuda mobilerna gör inte att mobbning försvinner och det ger inte heller barnen verktyg att hantera svåra situationer. Skolan bör snarare vara en plats där eleverna lär sig att tryggt navigera i olika digitala miljöer och att kunna fokusera på annat än mobiltelefoner när det behövs. Det är därför viktigt att erbjudas mobil- och spelfria tider och platser i skolan.

Enligt en nyligen publicerad avhandling av Leea Lakka, är inte mobilerna främsta orsaken till inlärningsproblem. I stället är det viktigare att fokusera på attityder och hjälpa eleverna att hitta glädjen att lära sig och att motivation att lära sig, även när ämnet inte känns särskilt spännande. Genom att balansera användningen av mobilen i skolan kan vi skapa en mer givande och produktiv lärmiljö för eleverna.