Mikaela Björklund, fullmäktigeordförande i Närpes, säger att det är beklagligt att antalet kvinnliga ordförande i kommunerna har minskat.

–  Kommuntorgets siffror bekräftat en känsla jag har haft en längre tid; kvinnorna på toppen har minskat. En orsak till detta är antagligen att jämställdhetsfrågorna inte stått särskilt högt på den politiska agendan de senaste åren.

Hon har också en annan teori. Tunga politiska uppdrag som ordförandeskap tar mycket tid och därför är många kvinnor tveksamma att ställa sig till förfogande. För män är tröskeln att ställa upp som kandidater längre, säger hon.

–  I slutändan handlar diskussionen om vem som ska vara fritidspolitiker i vårt land.

Björklund jämför med de övriga nordiska länderna som har avlönade hel- och deltidspolitiker. Hon har tidigare varit negativ till modellen med avlönade politiker, idag säger hon försiktigt ja. Åtminstone styrelseordförande borde vara avlönad på  hel- eller deltid, anser hon.

–  En modell med heltidspolitiker passar ändå inte mig. Jag har ett jobb jag brinner för som jag inte är villig är lämna helt för kommunalpolitiken. Men jag kan tänka mig att modellen öppnar möjlighter för fler kvinnor och politiker med olika bakgrund att stå till förfogande om man kan kombinera ett deltidsjobb med ett deltidsavlönat politiskt uppdrag.

Mikaela Björklund som representerar Svenska folkpartiet sitter sin tredje period som fullmäktigeordförande i Närpes.

–  Jag kandiderade i mitt första kommunalval 2008 och blev invald som tvåa efter Ulla-Maj Wideroos som fick flest röster. Eftersom hon pga. riksdagsarbetet inte ställde upp som ordförande var jag den som stod näst i tur. Gissa om jag var förfärad när de etablerade, erfarna Närpespolitikerna på valkvllen föreslog att jag skulle bli fullmäktigeordförande!

Utan uppbackning av både politikerkollegor och tjänstemän hade ordförandeskapet varit jobbigt. Men det gick bra, mycket tack vare att kvinnorna av tradition har haft en stark roll i Närpespolitiken.

–   Jag fick och jag får det stöd jag behöver, inte minst av de tjänstemän i Närpes som kan kommunallagen på sina fem fingrar, säger hon.

Ett bra stöd i ordförandeskapet är de veckomöten hon har tillsammans med stadsdirektören, förvaltningscdirektören ochstadsstyrelseordförande.

–  Däremellan ringer vi varandra. Gruppen är ett stort stöd.

Hur ska du fira kvinnodagen?

–  I arbetets tecken. Vi är inte så bra på att fira här i Närpes, vi är bättre på att arbeta.

Närpes är en av de kommuner i Finland som har undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män.

– Jag tycker att det är viktigt att jobba med jämställdhetsfrågor i kommunen varje dag. Under internationella kvinnodagen går mina tankar särskilt till de kvinnor som kämpar för jämställdhet på en internationell arena.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *