Jämställdhet i kommunerna


    Att beskriva jämställdheten i kommunerna är inte lätt.  Utan statistik är det rent av omöjligt, så Kommuntorget presenterar här ett paket med fakta samlat från en mängd olika källor.

    Uppåtgående trend för kvinnliga ordföranden 1993-2017
    Andelen av fullmäktige- och styrelseordförande som är kvinnor ökar

    Källa: Kommuntorgets undersökning