Jag tycker att det är synd att inte fler kvinnor väljs till ordförande. Siffrorna speglar inte det verkliga engagemanget. Bakom kulisserna i politiken finns det många kvinnor som är väldigt engagerade, säger Camilla Andersson i Geta.

Hälften (8) av de 16 kommunerna på Åland har män på både fullmäktige- och styrelseposterna, sju har en man och en kvinna och en (Geta) har kvinnor på båda posterna.

– I min värld är det viktigt att få med olika perspektiv i beslutsfattandet: kvinnor och män, finländare och utlandsfödda, unga och gamla, hög- och lågutbildade och så vidare. Olikheter ger utveckling, mångfald ger merfald, säger Andersson.

Camilla Andersson har varit politiskt aktiv i den åländska Centern i många år.

– Det fanns en tid när kvinnor var dåliga att ta för sig. Men nu tycker jag mig se en förbättring också i min egen generation. Kvinnorna har blivit bättre på att våga säga vad de vill.

Samtidigt har hon noterat att många män – men absolut inte alla – känner sig hotade när allt fler kvinnor engagerar sig politiskt. Åland har ett stort antal kvinnliga toppolitiker på landskapsnivå. I till exempel lagtinget är alla talmän kvinnor, också lantrådet är en kvinna.

– Jag har fått höra att det stora antalet kvinnor i politiken i kombination med att vi har haft en väldigt tuff mandatperiod med många stora förändringar på gång här på Åland gör att män känner sig hotade.

Hur kommer din kommun Geta att uppmärksamma kvinnodagen den 8 mars?

– Oj, det vet jag inte. Vi har inte gjort något politiskt beslut om saken. Vi har en väldigt duktig kommundirektör som är noggrann med att Geta sja agera jämställt och jämlikt. Just nu råkar han vara pappaledig, så jag har inte riktigt koll på om Geta kommer att göra något speciellt.

Hur jobbar du själv för jämställdheten i din kommun?

– Jag gör det genom att lyfta fram andra perspektiv än det självklara, genom att försöka få med dem som är underrepresenterade. Till exempel genom att få större manlig representation till omsorgssektorn och fler kvinnor till tekniska sektorn.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *